Lokalizacja zadania

  1. Działka należąca do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu - część południowa, od strony ul. Wapienickiej. 
  2. Działka należąca do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu - teren istniejącego placu zabaw w części wschodniej działki.

Opis zadania

Projekt składa się z dwóch części: 

  1. Wykonanie bramki od strony ul. Średniej w istniejącym ogrodzeniu działki i budowa chodnika prowadzącego od bramki, wzdłuż wewnętrznej strony płotu przedszkolnego przy ul. Wapienickiej, do wejścia do przedszkola. Planowane jest też wykonanie połączonego z chodnikiem niewielkiego placu brukowego przed budynkiem przedszkolnym w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla pracowników i dostawców przedszkola. 
  2. Montaż na istniejącym placu zabaw nowego, bezpiecznego, atrakcyjnego dla dzieci urządzenia ogrodowego — „statku z panelem edukacyjnym".

Grupy docelowe objęte projektem

Główną grupą docelową objętą projektem są dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczające do przedszkola nr 2 w Jaworzu. Z projektu skorzystają również rodziny tych dzieci, pracownicy przedszkola oraz wszyscy odwiedzający naszą placówkę mieszkańcy Jaworza i goście.

Czas trwania zadania

Realizacja projektu przewidziana jest na drugie półrocze 2022 r.

Budżet projektu

Koszty inwestycyjne: 

Część 1. 

- budowa chodnika z placem brukowym wraz z montażem bramki: 34 684,59 zł

Część 2.

- doposażenie placu zabaw 40 000,00 z!. 

Razem: 74 684,59 zł 

Koszty organizacyjne: brok 

Koszty utrzymania w przyszłości: nieznaczne