Lokalizacja zadania

Jaworze ul. Koralowa 19 - budynek użytkowany przez Gminny Klub Sportowy „Czarni Jaworze". Działka ewidencyjna nr 464/9. Działka oraz budynek są własnością gminy.

Opis zadania

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wokół oraz pomieszczenie w obiekcie użyteczności publicznej przy ul. Koralowej w Jaworzu. Planuje się modernizację i doposażenie miejsca piknikowego oraz dostosowanie pomieszczenia socjalnego przez GKS „Czarni Jaworze", w tym:

 • wyposażenie wiaty w meble drewniane piknikowe, 
 • zabudowa południowej części wiaty, 
 • wewnątrz budynku: utworzenie zaplecza socjalnego wraz z zabudową meblową i wyposażeniem w sprzęt AGD, 
 • zabudowa pomieszczenia sędziowskiego i pomieszczenia gospodarczego. 

Wyposażenie wiaty:  

 • 4 stoły o wymiarach: długość - 2,5 m, wysokość - 0,90 m, szerokość - 0,85 m, wykonane z fosztów jodłowych, zaimpregnowane i polakierowane, 
 • 2 stoły o wymiarach: długość - 1,5 m, wysokość -0,90 m, szerokość - 0,85 m, wykonany z fosztów jodłowych, zaimpregnowane i polakierowane, 
 • 6 sztuk ławek do stołów o wymiarach: długość - 2,5 m, szerokość siodła 0,45 m wykonanych z fosztów jodłowych, zaimpregnowanych i polakierowanych, 
 • 4 sztuki ławek do stołów o wymiarach: długość - 1,5 m, szerokość siodła 0,45 m wykonanych z fosztów jodłowych, zaimpregnowanych i polakierowanych, 
 • 2 sztuki krzeseł o wymiarach: długość - 0,4 m, szerokość siodła 0,45 rn wykonanych z fosztów jodłowych, zaimpregnowanych i polakierowanych, 
 • 1 szt. stół pod grill o wymiarach: długość - 1,5 m, wysokość 0,90 m szerokość 0,80 m, wykonanych z fosztów jodłowych, 
 • 4 szt. stołów piknikowych przed wiatę o wymiarach: długość -1,5 m, szerokość 0,80 m blat stołu, ławki po 30cm. 

Dodatkowo wykonane zostaną barierki do wiaty od strony południowej - 4 sztuki o wymiarach: długość - 2,9 m, szerokość 0.35-0,4 m, ułożone jedna pod druga. ściany wiaty zostaną obite boazerią, która zostanie zaimpregnowana i pomalowana.
W ramach zadania planuje się również utworzenie zaplecza socjalnego poprzez dostosowanie pomieszczenia, w budynku użyteczności publicznej użytkowanym dzięki uprzejmości władz gminnych przez GKS „Czarni Jaworze". Dostosowanie będzie obejmowało wykonanie zabudowy meblowej oraz wyposażenia w sprzęt AGD: 

 • chłodziarko-zamrażarkę, 
 • płytę ceramiczną, 
 • zlew, 
 • baterię, 
 • zmywarkę. 

Wyposażenie pomieszczenia sędziowskiego:  

 • szafa na dokumenty, 
 • biurko, 
 • szafa na ubrania, 
 • wieszaki. 

Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego:  

 • szafa
 • regały

Grupy docelowe objęte projektem

Dzieci i młodzież, dorośli.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą zawodnicy oraz członkowie klubu sportowego GKS Czarni Jaworze. Pośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Jaworze, kibice/turyści odwiedzający gminę, członkowie innych klubów sportowych, zapraszani goście.

Czas trwania zadania

Zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2022 r.

Budżet projektu

Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 57 160,00 zł brutto.
Koszty utrzymania w przyszłości: koszt impregnacji 400 zł/raz na 5 lat lakierem jachtowym.