Lokalizacja zadania

 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Szkoła Podstawowa nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Opis zadania

 1. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla czterech strażaków z Ochotniczej Straży Pożarniczej działających na rzecz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
 2. Zakup sprzętu szkoleniowego: 
  1. Zestaw fantomów dorosły, dziecko, niemowlę do nauki resuscytacji
  2. AED szkoleniowe 
  3. zestaw ratowniczy PSP Rł w plecaku+ szyny+ deska
  4. flipchart na nóżkach
  5. ekran projekcyjny na statywie 60 cali duży
 3. Propagowanie Pierwszej Pomocy podczas zbiórek dzieci należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 4. Współpraca z Gminnymi Szkołami tj. Szkołą Podstawową nr 1 w Jaworzu oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Jaworzu, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jaworzu

Grupy docelowe objęte projektem

 1. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej - kobiety i mężczyźni w wieku 20-70 lat
 2. Dzieci oraz młodzież - chłopcy i dziewczynki w wieku 7-18 lat

Czas trwania zadania

 1. Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla czterech strażaków z Ochotniczej Straży Pożarniczej działających na rzecz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
  Termin realizacji: Maj-Czerwiec 2022 r. 
 2. Zakup sprzętu szkoleniowego
  Termin realizacji: Maj 2022 r. 
 3. Szkolenie Pierwszej Pomocy dzieci należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
  Termin realizacji: Czerwiec-Listopad 2022 r. 
 4. Współpraca z Gminnymi Szkołami tj. Szkołą Podstawową nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 2, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jaworzu
  Termin realizacji: Czerwiec-Listopad 2022 r.

Budżet projektu

 • zestaw fantomów dorosły, dziecko, niemowlę do nauki resuscytacji - 3628 zł
 • AED szkoleniowe 560 zł
 • zestaw ratowniczy PSP R1 w plecaku+szyny+deska - 4600 zł
 • flipchart na nóżkach - 399,95 zł
 • ekran projekcyjny na statywie 60 cali duży - 299 zł
 • szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 4x1290 zł=5160 zł