Marcin Bednarek (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 40, pokój 111 (I piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- zabytki

- miejsca pamięci


Dagmara Dybowska (inspektor)

tel. 33 828 66 49, pokój 202 (II piętro)

- zieleń, wycinka drzew

- leśnictwo

- rolnictwo

- powietrze


Elżbieta Pilch (inspektor)

tel. 33 828 66 42, pokój 202 (II piętro)

- mienie gminne


Dorota Sekuła (inspektor)

tel. 33 828 66 46, pokój 110 (I piętro)

- gospodarka śmieciowa – nieruchomości zabudowane

- gospodarka odpadami

- Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”


Iwona Szkorupa (pomoc administracyjna)

tel. 33 828 66 45, pokój 110 (I piętro)

- gospodarka śmieciowa – nieruchomości niezabudowane

- odpady remontowo-budowlane

- reklamacje – gospodarka śmieciowa

- lokale mieszkalne


Danuta Tomiczek (inspektor)

tel. 33 828 66 30, pokój 102 (I piętro)

- prawo wodne

- decyzje środowiskowe

- zwierzęta

- Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”