Daniel Bąk (naczelnik Wydziału)

tel. 511 035 055

- kierowanie pracą Wydziału

- zarządzenie obiektami sportowymi

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

- współdziałanie z instytucjami w zakresie sportu