Daniel Bąk (naczelnik Wydziału)

tel. 511 035 055, 33 828 66 12, pokój 202 (II piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- zarządzenie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

- współdziałanie z instytucjami w zakresie sportu