Marcin Bednarek (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 40, pokój 111 (I piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- zabytki i miejsca pamięci

- uzdrowisko


Dariusz Ambrożko (inspektor)

tel. 33 828 66 41, pok. 202 (II piętro)

- budynki i obiekty gminne


Jolanta Krzanowska (inspektor)

tel. 33 828 66 49, pok. 202 (II piętro)

- gospodarka odpadami – księgowość

- zwierzęta


Elżbieta Pilch (inspektor)

tel. 33 828 66 42, pok. 202 (II piętro)

- mienie gminne


Dorota Sekuła (inspektor)

tel. 33 828 66 45, pok. 110 (I piętro)

- gospodarka odpadami


Danuta Tomiczek (inspektor)

tel. 33 828 66 30, pok. 101 (I piętro)

- prawo wodne

- decyzje środowiskowe

- wycinka drzew

- ochrona powietrza