Radosław Hudziec (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 44, pokój 109 (I piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- pozyskiwanie środków zewnętrznych

- strategia rozwoju gminy

- współpraca transgranicznaBiuro Przestrzeni Publicznej


Adriana Pysz (kierownik Biura)

tel. 33 828 66 52, pokój 108 (I piętro)

- kierowanie pracą Biura

- kanalizacja

- gospodarka wodno-ściekowa

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

- numeracja budynków


Dariusz Ambrożko (inspektor)

tel. 33 828 66 52, pokój 108 (I piętro)

- gospodarka wodno-ściekowa

- inwestycje gminne

- transport i komunikacja


Danuta Tomiczek (inspektor)

tel. 33 828 66 30, pokój 101 (I piętro)

- prawo wodne

- decyzje środowiskowe

- zagospodarowane przestrzenne

- podziały nieruchomości


Edyta Wacławik (inspektor)

tel. 33 828 66 51, pokój 108 (I piętro)

- zarządzanie drogami

- gospodarka wodno-ściekowaBiuro Edukacji, Partycypacji Społecznej i Zamówień Publicznych


Tomasz Jaszowski (kierownik Biura)

tel. 33 828 66 43, pokój 202 (II piętro)

- kierowanie pracą Biura

- zamówienia publiczne

- organizacje pozarządowe


Dominik Kasprzak (inspektor)

tel. 33 828 66 29, pokój 101 (I piętro)

- oświata i edukacja

- pracownicy młodociani

- organizacje pozarządowe

- strona internetowa gminy

- dostępność cyfrowa


Joanna Łaciok (inspektor)

tel. 33 828 66 53, pokój 202 (II piętro)

- promocja gminy

- media społecznościowe

- pozyskiwanie środków zewnętrznych

- strategia rozwoju gminy

- współpraca transgraniczna