Aktualności

01 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 r. w Jaworzu działa punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. działa punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworze przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i uruchomiła punkt konsultacyjny. Punkt jest czynny w każdy czwartek w godzinach od 7:00 do 17:00 w budynku przy ul. Szkolnej 97 – budynek „Pod Goruszką”. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW. Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne na konkretną godzinę (tel. kontaktowy 661 326 791).

Czytaj więcej

14 czerwca 2021

1 lipca rusza punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że 1 lipca 2021 r. rusza punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworze przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i uruchomiła punkt konsultacyjny. Punkt będzie czynny w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1700 w budynku przy ul. Szkolnej 97 (Budynek „Pod Goruszką”). Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW. Spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami Jaworza odbędzie się w budynku przy ul. Pod Harendą 2, 17 czerwca 2021 r. o godzinie 1600. W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać dotację z programu z podziałem na poszczególne koszty, którymi mogą być: dokumentacja (np. audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy); źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja; ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone (pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste powietrze” oraz aktualna dokumentacja obowiązująca od 15 maja 2020 r., wraz z instrukcją wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, dostępna jest na „Portalu Beneficjenta”.

Czytaj więcej

18 maja 2021

Dotacje do wymiany pieców

Informujemy, że w latach 2022-2024 planowana jest realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024. Program realizowany będzie w III etapach (etap I – 2022 r., etap II – 2023 r., etap III – 2024 r.). Planowane założenia programu:1. Wymiana 100 szt. (etap I – 2022 r. – 40 szt., etap II – 2023 r. – 30 szt., etap III – 2024 r. – 30 szt.) starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynkach mieszkalnych, na kotły gazowe lub kotły węglowe retortowe bądź tłokowe (z podajnikiem) 5 klasy, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium. 2. W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów zasypowych bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz określonych w uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powyżej 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej. Zgodnie z „uchwałą antysmogową” kotły takie powinny być wymienione do 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

12 stycznia 2021

Uwaga! Zbliża się pierwszy termin wymiany kotłów c.o.

Terminy wymiany starych pieców węglowych. Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012. Obowiązek ten wynika z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Najbliższy termin wynikający z uchwały, który nakłada na właścicieli budynków obowiązek wymiany źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy tych pieców, które są eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub gdy nie posiadają tabliczki znamionowej. Warto zaplanować budżet domowy na 2021 r. w ten sposób, aby znalazły się fundusze na wymianę źródła ciepła, można skorzystać również ze środków programu „Czyste powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umożliwiającej dofinansowanie między innymi na wymianę pieca. Szczegóły programu pod linkiem: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html, Dodatkowo przypominamy o innych obowiązkach wynikających z uchwały,a dotyczących zakazu spalania niektórych paliw w kotłach centralnego ogrzewania, są to: węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. Pełna treść uchwały sejmiku dostępna pod linkiem: Treść uchwały na stronie powietrze.slaskie.pl

Czytaj więcej