* * * U W A G A  ! ! !   W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia przypadającą na środę 24 grudnia 2014 roku Urząd Gminy będzie n i e c z y n n y.    
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook

 

 

Decyzją Wójta Gminy Jaworze dr. Radosława G. Ostałkiewicza na zastępcę wojta powołana została piastująca dotychczas funkcję sekretarza gminy Jaworze pani mgr Anna Skotnicka-Nędzka. Nowej Pani Wicewójt na dalszej drodze zawodowej życzymy wszystkiego najlepszego. A że to osoba nader kompetentna, wykształcona i doświadczona w pracy samorządowej, to życzenia te są niczym innym, jak tylko formalnością!

 

07 grudnia 2014 | więcej

 

Przemówienie programowe wójta dr. Radosława G. Ostałkiewicza wygłoszone w dniu ślubowania - 1 XII 2014 roku.

 

Przemówienie (1.12.2014)

 

02 grudnia 2014 | więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Jaworze o przekazywanie wszelakich informacji na temat osób bezdomnych, samotnych, starszych i niepełnosprawnych, które to w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania w obiektach niemieszkalnych. Informacje prosimy przekazywać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, lub telefonicznie: 33 8173-826. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

01 grudnia 2014 | więcej

 

28 listopada 2014 | więcej

Rada Miasta Bielsko-Biała w dniu 13.11.2014r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy: Bielsko-Biała, Jaworze, Wilkowice na 2015r.”

 

27 listopada 2014 | więcej

 

 

Szanowni Jaworzanie,

 

Z wielką dumą, ale i odpowiedzialnością przyjąłem informację o wyborze na stanowisko wójta gminy Jaworze.

 

Dziękuję Państwu za okazane mi w dniu 16 listopada 2014 roku zaufanie, a także życzliwość, którą doznaję od Państwa na każdym kroku. Jestem wielce zaszczycony poparciem, jakie od Państwa uzyskałem. Wybór na stanowisko wójta gminy Jaworze dokonany przez Państwo już w pierwszej turze głosowania nie tylko uskrzydla, ale zobowiązuje do jeszcze większego zaangażowania w sprawy naszego Jaworza.

 

Nadchodzące lata są kluczowe dla rozwoju naszej gminy i wymagają wytężonej pracy nas wszystkich. To, co przez minione lata osiągnęliśmy wspólnym wysiłkiem, powinno być z korzyścią dla Jaworza kontynuowane, a to, co wymaga poprawy, musimy razem doskonalić. Dlatego już w tej chwili deklaruję gotowość do współpracy z wszystkimi bez wyjątku radnymi, organizacjami społecznymi, lokalnymi środowiskami oraz samymi mieszkańcami.

 

Powierzony nam – wójtowi i radzie – przez Jaworzan czteroletni mandat to nie wyróżnienie czy nobilitacja, ale swoista umowa o pracę na rzecz rozwoju Jaworza. Podejmując się wykonywania wójtowskich obowiązków, będę miał na uwadze dobro wszystkich mieszkańców – zarówno tych, którzy oddali na mnie głos, jak i tych, którzy głosowali na moich szacownych konkurentów. Dołożę starań ku temu, aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania związane z rozwojem Jaworza i bezpiecznie poprowadzić je do portu „Jaworze-Zdrój”.

 

Gratuluję jednocześnie wszystkim uczestnikom wyborów – byłym i nowo wybranym radnym oraz kandydatom na radnych i wójtów. To była bardzo ciekawa, chociaż trudna kampania wyborcza, która pozostanie w pamięci nas wszystkich. Z wyborów tych wychodzimy jednak wszyscy zwycięsko, gdyż udało nam się zmobilizować do wzięcia udziału w tym święcie demokracji blisko 60% Jaworzan. To niebywały sukces, którego nie można zmarnotrawić!

 

Teraz, kiedy kampania wyborcza dobiegła już końca, zaczyna się czas pracy i służby na rzecz Jaworza. Odłóżmy zatem na bok to, co nas dzieli i szukajmy tego, co nas łączy – a łączy nas Jaworze, dla którego będziemy wspólnie pracować przez kolejne cztery lata.

 

Jeszcze raz dziękuję ze szczerego serca tym, którzy zdecydowali się mi zaufać oraz zaprosić wszystkich do wspólnej pracy dla Jaworza.

 

Z wyrazami szacunku

 

dr Radosław G. Ostałkiewicz

 

19 listopada 2014 | więcej

18 listopada 2014 | więcej

 

Eryka Binek-Pytlowany uhonorowana Srebrną Cieszynianką za wkład w rozwój kultury i dziedzictwa lokalnego gminy Jaworze oraz pracę na rzecz rozsławiania piękna Śląska Cieszyńskiego.Serdecznie Jej gratulujemy!

 

12 listopada 2014 | więcej

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

 

Od 16.06.2014 w całej Polsce rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5.06.2014 r. (Dz. U. poz. 755). O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód, także pełniąca funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Rodzice otrzymają Kartę ważną bezterminowo, a dzieci do ukończenia 18. roku życia lub jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Dziecku pełnoletniemu legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta zostanie wydana na okres ważności orzeczenia, a umieszczonemu w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w pieczy lub kontynuowania procesu usamodzielnienia.

Mieszkańcy Jaworza mogą składać wnioski o jej przyznanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wydania Karty można uzyskać w GOPS w Jaworzu w godzinach 7.00 do 15.00, nr telefonu: 338173826, e-mail: gops@jaworze.pl.

23 czerwca 2014 | więcej

K O M U N I K A T

 

Urząd Gminy Jaworze informuje, że woda ze źródełka „Szalinowe”
!!!  nie nadaje się do spożycia przez ludzi   !!!

 

Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej ze źródełka „Szalinowe” wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej wykazało obecność w wodzie bakterii z grupy coli.

 

Wyniki badań

 

16 czerwca 2014 | więcej
GMINA JAWORZE POLECA
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Od 16.06.2014 w całej Polsce rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5.06.2014 r. (Dz. U. poz. 755). O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód, także pełniąca funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Rodzice otrzymają Kartę ważną bezterminowo, a dzieci do ukończenia 18. roku życia lub jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Dziecku pełnoletniemu legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta zostanie wydana na okres ważności orzeczenia, a umieszczonemu w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w pieczy lub kontynuowania procesu usamodzielnienia.Mieszkańcy Jaworza mogą składać wnioski o jej przyznanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu. Szczegółowe informacje w sprawie wydania Karty można uzyskać w GOPS w Jaworzu w godzinach 7.00 do 15.00, nr telefonu: 338173826, e-mail: gops@jaworze.pl.
K O M U N I K A T Urząd Gminy Jaworze informuje, że woda ze źródełka „Szalinowe” !!!  nie nadaje się do spożycia przez ludzi   !!!  Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej ze źródełka „Szalinowe” wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej wykazało obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Wyniki badań 
TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO w Urzędzie Gminy  Osoby NIESŁYSZĄCE przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. 
Jadwiga Roik - urodzona w 1925 r. w Katowicach, od 1935 r. jaworzanka, pracowała od 1947 r. aż do emerytury w Urzędzie Gminy w Jaworzu (najdłużej na stanowiskach sekretarza gminy i kierownika USC), przeżywając tu wszystkie wzloty i upadki tej miejscowości....
Pracownicy administracji samorządowej jak dotąd nie doczekali się powszechnie obowiązującego Kodeksu Etyki. Jednak to właśnie oni są najbliżej obywatela i na nich spoczywa duża część odpowiedzialności za bezpośrednią realizację dobra wspólnego....
KALENDARZ WYDARZEŃ
Dzisiaj jest: 21 grudnia 2014
Wirtualny spacer po Jaworzu
KAMERA INTERNETOWA
SZYBKI PORTAL
CERTYFIKATY
Gmina Fair-Play
ISO 9001
OSTATNIO DODANE GALERIE

Data: 18 stycznia 2014
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje najważniejszych wydarzeniach wpisz tutaj swojego e-maila i naciśnij zapisz.

KALENDARZ
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij