* * * U W A G A  ! ! !   W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia przypadającą na środę 24 grudnia 2014 roku Urząd Gminy będzie n i e c z y n n y.    
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Pytania do WójtaFundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook

Rada Miasta Bielsko-Biała w dniu 13.11.2014r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy: Bielsko-Biała, Jaworze, Wilkowice na 2015r.”

 

01 stycznia 2015 | więcej

 

 

Szanowni Jaworzanie,

 

Z wielką dumą, ale i odpowiedzialnością przyjąłem informację o wyborze na stanowisko wójta gminy Jaworze.

 

Dziękuję Państwu za okazane mi w dniu 16 listopada 2014 roku zaufanie, a także życzliwość, którą doznaję od Państwa na każdym kroku. Jestem wielce zaszczycony poparciem, jakie od Państwa uzyskałem. Wybór na stanowisko wójta gminy Jaworze dokonany przez Państwo już w pierwszej turze głosowania nie tylko uskrzydla, ale zobowiązuje do jeszcze większego zaangażowania w sprawy naszego Jaworza.

 

Nadchodzące lata są kluczowe dla rozwoju naszej gminy i wymagają wytężonej pracy nas wszystkich. To, co przez minione lata osiągnęliśmy wspólnym wysiłkiem, powinno być z korzyścią dla Jaworza kontynuowane, a to, co wymaga poprawy, musimy razem doskonalić. Dlatego już w tej chwili deklaruję gotowość do współpracy z wszystkimi bez wyjątku radnymi, organizacjami społecznymi, lokalnymi środowiskami oraz samymi mieszkańcami.

 

Powierzony nam – wójtowi i radzie – przez Jaworzan czteroletni mandat to nie wyróżnienie czy nobilitacja, ale swoista umowa o pracę na rzecz rozwoju Jaworza. Podejmując się wykonywania wójtowskich obowiązków, będę miał na uwadze dobro wszystkich mieszkańców – zarówno tych, którzy oddali na mnie głos, jak i tych, którzy głosowali na moich szacownych konkurentów. Dołożę starań ku temu, aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania związane z rozwojem Jaworza i bezpiecznie poprowadzić je do portu „Jaworze-Zdrój”.

 

Gratuluję jednocześnie wszystkim uczestnikom wyborów – byłym i nowo wybranym radnym oraz kandydatom na radnych i wójtów. To była bardzo ciekawa, chociaż trudna kampania wyborcza, która pozostanie w pamięci nas wszystkich. Z wyborów tych wychodzimy jednak wszyscy zwycięsko, gdyż udało nam się zmobilizować do wzięcia udziału w tym święcie demokracji blisko 60% Jaworzan. To niebywały sukces, którego nie można zmarnotrawić!

 

Teraz, kiedy kampania wyborcza dobiegła już końca, zaczyna się czas pracy i służby na rzecz Jaworza. Odłóżmy zatem na bok to, co nas dzieli i szukajmy tego, co nas łączy – a łączy nas Jaworze, dla którego będziemy wspólnie pracować przez kolejne cztery lata.

 

Jeszcze raz dziękuję ze szczerego serca tym, którzy zdecydowali się mi zaufać oraz zaprosić wszystkich do wspólnej pracy dla Jaworza.

 

Z wyrazami szacunku

 

dr Radosław G. Ostałkiewicz

 

19 listopada 2014 | więcej

18 listopada 2014 | więcej

 Jaworze, dn. 12 listopada 2014 r.

 

Szanowni Radni,
Drodzy Jaworzanie,

 

W związku z dyskusją dotyczącą mojej osoby oświadczam, co następuje.

 

Prawdą jest, że prowadzone było wobec mnie postepowanie sądowe, które zostało rozstrzygnięte na moją niekorzyść. Muszę jednak z całą kategorycznością podkreślić, że sprawa ta dotyczyła mnie jako prywatnej osoby i nie miała nic wspólnego z gminą Jaworze, a już w ogóle z pełnieniem przeze mnie funkcji wójta. Przed sądem prowadzono ją wiele lat, które przyniosły mi wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości, tym bardziej, że musiałem zapłacić bardzo wysoką cenę za ufność wobec osób, które uznawałem za swoich przyjaciół i partnerów, a którzy okazali się być wrogami.

 

Wobec powyższego przepraszam wszystkich, którzy mogli się poczuć dotknięci tą informacją albo zwyczajnie po ludzku rozczarowani. Nigdy nie chciałem, aby moje prywatne sprawy, które nie miały nic wspólnego ze sprawami naszej gminy, rzutowały na wizerunek Jaworza. Dlatego też zachowałem pewną dyskrecję, biorąc pod uwagę działania dla rozwoju naszej gminy i jej pozytywny wizerunek w naszym społeczeństwie i regionie.

 

Wyrażam przy tym ubolewanie, że dzisiaj – w przeddzień wyborów, w których już nie uczestniczę – nadaje się temu negatywny rozgłos, który szkodzi w pierwszym rzędzie nie mnie, gdyż moja reputacja została już dawno nadszarpnięta, ale właśnie Jaworzu. Niektórzy, realizując swoje cele polityczne, nie cofną się nawet przed takim postępowaniem, które nie uderza już personalnie we mnie, ale wprost w gminę.

 

Moim celem zawsze była pomyślność Jaworza: rozwój gminy, fundusze unijne – to się na pewno udało. Urząd wójta gminy Jaworze wykonywałem zawsze z największą starannością i w poczuciu najwyższego obowiązku. Niepodważalne pozostają fakty:

  • Jaworze jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie i w Polsce,
  • Jaworze, jak pokazują analizy i badania prowadzone przez ekspertów, jest dzisiaj jedenastą gminą pod względem dynamiki rozwoju w kraju,
  • ilość i jakość zrealizowanych inwestycji jest w Jaworzu doceniana powszechnie, o czym przekonuję się w codziennych rozmowach z mieszkańcami.

 

Wierzę, że rowy, które wykopano w tej kampanii, będą możliwe jak najszybciej do zasypania, a rankiem 17 listopada każdy z nas będzie mógł drugiemu spojrzeć w oczy. Wspólnota lokalna i jedność Jaworzan, na które razem owocnie tak mocno pracowaliśmy przez minione lata, nie mogą być zaprzepaszczone, gdyż to one stanowią prawdziwą wartość.

 

Państwu radnym, a przede wszystkim samym mieszkańcom, pozostawiam ocenę mojego dwunastoletniego wójtowania.

 

 

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Bylok

 

14 listopada 2014 | więcej

 

Eryka Binek-Pytlowany uhonorowana Srebrną Cieszynianką za wkład w rozwój kultury i dziedzictwa lokalnego gminy Jaworze oraz pracę na rzecz rozsławiania piękna Śląska Cieszyńskiego.Serdecznie Jej gratulujemy!

 

12 listopada 2014 | więcej

 

11 listopada uroczyście oddano do użytku nowoczesny kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1. Inwestycja robi wspaniałe wrażenie i będzie służyć wielu pokoleniom młodych jaworzan.

 

11 listopada 2014 | więcej

 

Dnia 24 października 2014 r. w sali koncertowej Radia Katowice rozstrzygnięty został prestiżowy plebiscyt „EURO-GMINA EURO-PARTNER 2014" województwa śląskiego. Gala wręczenia certyfikatów i statuetek EURO-GMINA odbyła się pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Jaworze było wśród lauretów.

 

24 października 2014 | więcej

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

 

Od 16.06.2014 w całej Polsce rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5.06.2014 r. (Dz. U. poz. 755). O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód, także pełniąca funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Rodzice otrzymają Kartę ważną bezterminowo, a dzieci do ukończenia 18. roku życia lub jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Dziecku pełnoletniemu legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta zostanie wydana na okres ważności orzeczenia, a umieszczonemu w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w pieczy lub kontynuowania procesu usamodzielnienia.

Mieszkańcy Jaworza mogą składać wnioski o jej przyznanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wydania Karty można uzyskać w GOPS w Jaworzu w godzinach 7.00 do 15.00, nr telefonu: 338173826, e-mail: gops@jaworze.pl.

23 czerwca 2014 | więcej

K O M U N I K A T

 

Urząd Gminy Jaworze informuje, że woda ze źródełka „Szalinowe”
!!!  nie nadaje się do spożycia przez ludzi   !!!

 

Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej ze źródełka „Szalinowe” wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej wykazało obecność w wodzie bakterii z grupy coli.

 

Wyniki badań

 

16 czerwca 2014 | więcej
GMINA JAWORZE POLECA
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Od 16.06.2014 w całej Polsce rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5.06.2014 r. (Dz. U. poz. 755). O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód, także pełniąca funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Rodzice otrzymają Kartę ważną bezterminowo, a dzieci do ukończenia 18. roku życia lub jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Dziecku pełnoletniemu legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta zostanie wydana na okres ważności orzeczenia, a umieszczonemu w pieczy zastępczej na czas umieszczenia w pieczy lub kontynuowania procesu usamodzielnienia.Mieszkańcy Jaworza mogą składać wnioski o jej przyznanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu. Szczegółowe informacje w sprawie wydania Karty można uzyskać w GOPS w Jaworzu w godzinach 7.00 do 15.00, nr telefonu: 338173826, e-mail: gops@jaworze.pl.
K O M U N I K A T Urząd Gminy Jaworze informuje, że woda ze źródełka „Szalinowe” !!!  nie nadaje się do spożycia przez ludzi   !!!  Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej ze źródełka „Szalinowe” wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej wykazało obecność w wodzie bakterii z grupy coli. Wyniki badań 
TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO w Urzędzie Gminy  Osoby NIESŁYSZĄCE przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. 
Jadwiga Roik - urodzona w 1925 r. w Katowicach, od 1935 r. jaworzanka, pracowała od 1947 r. aż do emerytury w Urzędzie Gminy w Jaworzu (najdłużej na stanowiskach sekretarza gminy i kierownika USC), przeżywając tu wszystkie wzloty i upadki tej miejscowości....
Pracownicy administracji samorządowej jak dotąd nie doczekali się powszechnie obowiązującego Kodeksu Etyki. Jednak to właśnie oni są najbliżej obywatela i na nich spoczywa duża część odpowiedzialności za bezpośrednią realizację dobra wspólnego....
KALENDARZ WYDARZEŃ
Dzisiaj jest: 27 listopada 2014
Wirtualny spacer po Jaworzu
KAMERA INTERNETOWA
SZYBKI PORTAL
CERTYFIKATY
Gmina Fair-Play
ISO 9001
OSTATNIO DODANE GALERIE

Data: 18 stycznia 2014
NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać informacje najważniejszych wydarzeniach wpisz tutaj swojego e-maila i naciśnij zapisz.

KALENDARZ
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij