1 kwietnia 2022 r. rozpoczęły się zajęcia dla seniorów w ramach projektu „Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu – utworzenie Klubu Seniora”.

Pierwszy miesiąc działalności upłynął na wzajemnym poznawaniu się i integracji uczestników Klubu Seniora. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 4 kwietnia. Klubowiczów uroczyście przywitali Wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz, Zastępca Wójta Anna Skotnicka-Nędzka oraz Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek. Następnie przedstawiono zasady funkcjonowania klubu, harmonogram zajęć oraz sprawy organizacyjne.

Kwietniowy harmonogram obfitował w wiele ciekawych zajęć i spotkań. Seniorzy mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z psychologiem oraz zajęcia komputerowe.

Prowadząca Klub Seniora Czesława Cybułka zadbała o to, by zajęcia były urozmaicone i każdy znalazł coś dla siebie. Panie chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, podczas których miały możliwość wykonania pisanek techniką decoupage. Pod okiem animatora powstały małe dzieła sztuki. Zadbano także o sprawność fizyczną i umysłową jaworzańskich seniorów. Aktywizacja fizyczna dla osób starszych to również bardzo ważna forma wsparcia. Seniorzy mogli skorzystać ze specjalnie przeznaczonych dla nich zajęć jogi czy ćwiczeń na piłkach. Liczne spotkania to również świetna okazja do ćwiczeń intelektualnych – zaproponowany przez animatorów szeroki wachlarz gier i zabaw logicznych to świetne narzędzie gimnastyki umysłu.

W ramach funkcjonowania Klubu Seniora co miesiąc organizowane są wyjazdy dla klubowiczów. W kwietniu seniorzy obejrzeli w kinie komedię romantyczną „Miłość jest wszędzie”. Dla niektórych była to pierwsza wizyta w kinie… Cieszy nas bardzo, że możemy pokazać jaworzańskim seniorom tak wiele możliwości na spędzanie wolnego czasu. Okazuje, że wśród seniorów mamy wielu kinomaniaków – pokazy filmowe wyświetlane podczas zajęć cieszą się ogromną popularnością. Dzięki jaworzańskim seniorom budynek przy ul. Zdrojowej 30 tętni życiem, a jego piękne wnętrza wypełnia śmiech i gwar.
W maju nie zwalniamy tempa…

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania, 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 424 637,50 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa to: 394 912,87 PLN. Pozostała kwota tj. 29 724,63 PLN zostaje wniesiona przez gminę jako wkład własny beneficjenta.