Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ikona Facebook

Ikona Youtube

Ikona Instagram

Aktualności

22-02-2024

Co dalej z odwiertem?

Gmina Jaworze przygotowuje się do ogłoszenia nowego przetargu na rewitalizację odwiertu geotermalnych wód solankowych. Dotychczasowa umowa z wykonawcą prac została rozwiązana za porozumieniem stron. Gmina Jaworze nie zaniechała starań związanych z realizacją strategicznego dla rozwoju naszej miejscowości zadania, jakim jest rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych. W oparciu o pozyskane w 2022 roku środki zewnętrzne przystąpiliśmy do realizacji zadania. Pierwszym krokiem po stronie wybranego wykonawcy prac było opracowanie szeregu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia zadania. W oparciu o powyższe, opracowano projekt robót geologicznych na rekonstrukcję otworu Jaworze IGH-1 oraz wykonanie badań hydrogeologicznych w otworze. Miało to na celu określenie aktualnych zasobów eksploatacyjnych ujęcia, który uzyskał pozytywną opinię Marszałka Województwa Śląskiego. Kolejnym ważnym dokumentem było opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Planu Ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku. Opracowana dokumentacja i pozyskane decyzje zatwierdzające dały możliwość podjęcia działań przy odwiercie. W toku realizacji prac zostały zgłoszone jednakże przez wykonawcę przeszkody utrudniające wykonanie umowy zgodnie z przewidzianym w postępowaniu przetargowym zakresie – zarówno pod kątem technologicznym, jak i finansowym. W przestrzeni międzyrurowej 13 5/8’’ x 9 5/8’’ zauważono wypływ gazu (metan), który w oparciu o przewidzianą technologię prac uniemożliwił ich dalsze prowadzenie. Bodnia odwiertu została zabezpieczona. Umowa z wykonawcą prac została rozwiązana za porozumieniem stron. Nie oznacza to jednak końca prac nad rewitalizacją odwiertu. Zmierzamy w kierunku przywrócenia statusu uzdrowiska – jednym z ważnych elementów Jaworza Zdroju ma być wykorzystanie wód solankowych. Dlatego zwróciliśmy się o większe środki na rewitalizację odwiertu, o innej metodologii i większym zakresie prac, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Uzyskaliśmy takie dofinansowanie w wysokości 7,1 mln zł – mówi pełniąca funkcję wójta Anna Skotnicka-Nędzka. Wykorzystując dotychczasową dokumentację oraz zdobytą wiedzę i doświadczenia odnośnie występujących w odwiercie okoliczności faktycznych przygotowujemy się do ogłoszenia nowego przetargu na rewitalizację odwiertu. Odwiert, który ma być rewitalizowany, został wykonany na przełomie lat 70. i 80. XX w. jako jeden z dwóch otworów głębinowych znajdujących się na terenie Jaworza. Ze względu na profil geologiczny, stan techniczny i prawny, do rewitalizacji wytypowany został otwór Jaworze IGH-1, zlokalizowany w odległości kilkudziesięciu metrów od ulicy Zdrojowej. Jednocześnie zaznaczyć należy, że równolegle czynimy starania, by pierwotnie otrzymana datacja na odwiert w wysokości 4,4 mln zł nie przepadła i było ją można przeznaczyć na modernizację dużego fragmentu ul. Podgórskiej. Stosowny wniosek o przekwalifikowanie środków został już złożony i czeka na decyzje premiera. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie będą mogły ruszyć prace projektowe. Ortofotomapa: Google Maps

16-02-2024

Książka o OSP Jaworze z krajową nagrodą

Książka o historii jaworzańskiej straży pożarnej, wydana jesienią 2023 roku, z okazji 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu pt.: „Aktywni nie tylko lokalnie. Dzieje OSP w Jaworzu w latach 1873-2023” autorstwa Rafała Dmowskiego, Danuty Pawlus i Czesława Malchara zdobyła ex aequo III miejsce w XVII konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. Wydanie publikacji było współfinansowane ze środków publicznych Gminy Jaworze. 3 lutego w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom i wyróżnionym w strażackich konkursach organizowanych w 2023 roku, na której nagrody odebrali autorzy publikacji. Dotyczyło to m.in. właśnie konkursu historycznego, którego organizatorem była Komisja ds. działalności naukowej, kulturalno-społecznej, dokumentacyjnej i historycznej przy Zarząd Główmy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Do konkursu przyjęto 19 prac (w tym 4 prace naukowe, 6 prac popularnonaukowych) i 9 prac w kategorii pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania, przyznając 6 nagród i 4 wyróżnienia: I miejsce Maria Smoleń, Apostołowie w srebrzystych hełmach. Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie 1931-2021, Niepokalanów 2022 II miejsce ex aequo Zdzisław Jan Zasada, Dzieje Straży Pożarnych Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki 2022 oraz 120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Królewskiego Miasta Kowala na Kujawach 1902-2022, Kowal 2022 Artur Ledwoń, Historia Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole, Rybnik 2022 III miejsce ex aequo Rafał Dmowski, Danuta Pawlus, Czesław Malchar, Aktywni nie tylko lokalnie. Dzieje OSP w Jaworzu w latach 1873-2023, Jaworze 2023 Kazimierz Dziubek, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach 1893-2023, Łęki 2023 Wyróżnienia Rafał Białorucki, 150 lat Straży Pożarnej w Rzeszowie (1872-2022), Rzeszów 2023 Wiesław Chmielewski, Historia struktur organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych i ich związków w latach 1919-2022, Chojnice 2023 Karolina Jurek, Tradycyjne formy partycypacji publicznej na podstawie działalności mieszkańców Ochotniczej Straży Pożarnej, Kraków 2022 Agata Makowska, Rola Ochotniczej Straży Pożarnej w obronie cywilnej na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalewie, Elbląg 2022

O gminie Jaworze

Załatw sprawę

Ważne

Komunikaty i ogłoszenia

Na skróty