PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W Gminie Jaworze funkcjonują trzy uchwały dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: