Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – treść planów

W Gminie Jaworze funkcjonują trzy uchwały dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: