Gmina Jaworze aktualnie realizuje (bądź przystępuje do realizacji) szereg projektów inwestycyjnych (tzw. twardych) oraz społecznych (tzw. miękkich) w oparciu o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – są to:

 • Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze – inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 3.2.2.) i wpisuje się w Projekt kluczowy „Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego” – projekt obejmuje następujące działania:
  • Działanie I. Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze – zadanie dotyczy gruntownej modernizacji górnej części zabytkowego Parku Zdrojowego.
  • Działanie II. Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu – zadanie dotyczy modernizacji Amfiteatru w Jaworzu poprzez kapitalny remont jego zaplecza, tj. budowę obiektu stanowiącego zaplecze budynku Amfiteatru oraz modernizację terenu przyległego do Amfiteatru, tj. budowę parkingu dla turystów oraz uczestników jego imprez, wykonanie nawierzchni asfaltowej terenów wokół sceny i widowni oraz wybrukowanie tzw. miasteczka. Obiekt ten będzie służył do uprawiania aktywnej i wypoczynkowej turystyki.

Wartość zadania: 2 962 139,42 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 890 835,41 zł
Procent dofinansowania EFRR: 85%
Kwota dofinansowania: 2 457 210,10 zł

 • Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze  – inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 3.2.2.), wpisując się w Projekt kluczowy „Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego” – projekt obejmuje następujące działania:
  • budowa parkingu w Jaworzu Centrum
  • budowa 6,3 km ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Turystycznej, Cisowej, Słonecznej oraz Folwarcznej

Wartość zadania: 4 594 360,24 zł
Procent dofinansowania EFRR: 85%
Kwota dofinansowania: 3 905 206,20 zł

 • Kulturystka – Terchova, Bela i Jaworze Razem Na Rzecz Kultury, Turystki i Sportu
  Opis projektu:
  Partnerzy projektu podjęli kompleksowe działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności potencjału turystycznego regionu. Z jednej strony zajęli się infrastrukturą – dokończona została budowa autocampingu Bela -Nižné Kamence – który jest jednym z najlepiej ocenianych obiektów Campsite na Słowacji, w Beli powstało także Centrum Informacji Turystycznej. W Terchovej, rozbudowany został dom rozwoju turystyki i kultury tradycyjne, zaś w miejscowości Jaworze po stronie polskiej powstało wielofunkcyjne boisko sportowe.
  Drugim filarem była wspólna promocja i marketing regionu – partnerzy projektu prezentowali atrakcje regionu między innymi na targach turystycznych. Stworzyli też stronę internetową projektu www.malafatra.travel, na której można znaleźć informacje o atrakcjach regionu, a także praktyczne wskazówki dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, czy usług towarzyszących. Trzecim elementem było stworzenie specjalnych aplikacji e-learningowych dla pracowników turystyki, dzięki którym mają możliwość zwiększenia swych kompetencji, dostosowania się do nowych trendów oraz rosnących wymagań klientów.

Partner Wiodący: Gmina Terchová
Partnerzy Projektu: Gmina Jaworze, Gmina Bela
Temat 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 561 267,78 €

 • Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim – inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 7.1.2.)

Wartość zadania: 817 400,00 zł
Procent dofinansowania EFRR: 73,40%
Kwota dofinansowania: 599 971,60 zł

 • Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu przy ul. Koralowej – inwestycja realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 9.3.)

Wartość zadania: 2 296 569,26 zł
Procent dofinansowania EFRR: 85,00%
Kwota dofinansowania: 1 952 083,87 zł

 • Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego – Zadanie dotyczy digitalizacji najcenniejszych pergaminów z archiwum rodziny Saint Genois d’Anneaucourt, przekazanych w 2005 r. przez Dianę Voigt oraz Marię del Pilar Keuschnig na rzeczy gminy Jaworze, a będących aktualnie w depozycie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Produkty uzyskane dzięki temu udostępnione zostaną w formie zapisów na stronie internetowej oraz na płytach DVD nieodpłatnie. – Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 4.1.)

Wartość zadania: 91 500,00 zł
Procent dofinansowania EFRR: 85,00%
Kwota dofinansowania: 77 775,00 zł

 • Digitalizacja dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt – i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze – zadanie dotyczy promocji kultury gminy Jaworze i ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 4.3.)

Wartość zadania: 340 000,00 zł
Procent dofinansowania EFRR: 85,00%
Kwota dofinansowania: 289 000,00 zł

 • Aktywizacja zawodowa dla początkujących – kurs języka angielskiego dla 30 osób i prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób – finansowany w ramach działania 6.3. POKL (podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy) – projekt w trakcie realizacji.

Wartość zadania: 48 426,00 zł
Procent dofinansowania EFS i budżetu państwa: 100,00%

 • Myszką po Jaworzu. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Jaworze – kurs obsługi komputera i podstaw księgowości dla 35 osób – finansowany w ramach działania 6.3. POKL (podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy) – projekt w trakcie realizacji.

Wartość zadania: 49 844,00 zł
Procent dofinansowania EFS i budżetu państwa: 100,00%

 • Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej – kurs dla 30 osób w zakresie kuchni regionalnej oraz dla 25 osób w zakresie rękodzieła ludowego – finansowany w ramach działania 6.3. POKL (podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy) – projekt w trakcie realizacji.

Wartość zadania: 49 790, 00 zł
Procent dofinansowania EFS i budżetu państwa: 100,00%