Zgodnie z art. 3 ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do ustanawiania powyższych symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii. W tym celu na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wystąpienia o opinię do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przy którym działa Komisja Heraldyczna jako jego organ opiniodawczo-doradczy.

Uchwałą Nr 8-1004/O/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt herbu Gminy Jaworze, jako zgodny z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną, a przez to spełniający wymagania art 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r. nr 31 poz. 130 ze zm.). Komisja Heraldyczna wysoko oceniła walory plastyczne projektu herbu.

Uchwałą Nr 57-1004/O/2005 z dnia 6 maja 2005r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt flagi Gminy Jaworze, jako zgodny z zasadami weksykologii i miejscową tradycją historyczną, a przez to spełniający wymagania art 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r. nr 31 poz. 130 ze zm.).

Projekt graficzny opracowany przez Rafała Bogusławskiego

Rafał Bogusławski – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się zawodowo projektowaniem grafiki użytkowej. Pracownik dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Filii w Katowicach w latach 1992–97. Promotor prac dyplomowych studentów Collage’u Zarządzania i Techniki Politechniki Łódzkiej filii w Bielsku-Białej oraz pracy studenckiej wyróżnionej na ogólnopolskim konkursie wzornictwa przemysłowego “Projekt Arting” w Bielsku-Białej. Członek ZPAP. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w kraju i zagranicą. Laureat nagród i wyróżnień w wielu konkursach i festiwalach. Autor kilkudziesięciu systemów identyfikacji wizualnej firm i produktów między innymi dla przedsiębiorstw i instytucji, a także opakowań produktów, folderów, katalogów, kalendarzy, plakatów, i innych poligraficznych materiałów reklamowych dla firm i instytucji.