dr Radosław Grzegorz Ostałkiewicz


Urodzony w 1979 roku. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W listopadzie 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej z wyróżnieniem. W swej pracy naukowej zajmuje się funduszami unijnymi, zarządzaniem w administracji publicznej oraz problemami rozwoju gmin. Jest autorem ośmiu publikacji naukowych, z których połowę poświęcił Jaworzu.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego i Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Administracja w systemie prawa europejskiego. Ponadto ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Pracę w Urzędzie Gminy Jaworze rozpoczął w 2003 roku jako wolontariusz, a następnie w oparciu o »umowę śmieciową« pracował jako pomoc w archiwum. W 2004 r. został podinspektorem w pionie budownictwa, by pełnić potem funkcję koordynatora Gminnego Centrum Informacji. W latach 2005-2006 był kierownikiem Referatu Organizacyjnego, a od 2006 r. – Referatu Funduszy Europejskich. Od początku pracy w UG zajmował się sprawami europejskimi i stworzył podstawy pozyskiwania środków unijnych. Jest zresztą autorem większości wniosków o dofinansowanie, które złożyła nasza gmina.

W latach 2007-2014 był zastępcą wójta gminy Jaworze Zdzisława Byloka. Równocześnie pełnił funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Pełnomocnika Wójta ds. Realizacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”. Od 2006 do 2014 roku był też Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO oraz głównym ekspertem i doradcą wójta do spraw uzdrowiska.

W 2007 roku odbył staż przy instytucjach europejskich w Brukseli, gdzie doskonalił swoje umiejętności z zakresu integracji europejskiej. Jest ekspertem Europejskiego Komitetu Sterującego przy Euroregionie Śląsk Cieszyński, gdzie ocenia wnioski o dofinansowanie.

Zanim trafił do Urzędu Gminy Jaworze pracował w Szkole Języka Niemieckiego i Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego Inter Nationes.

Wójtem Gminy Jaworze został 16 listopada 2014 roku, uzyskując 63% poparcia jaworzan już w pierwszej turze. Zaprzysiężony został 1 grudnia 2014 roku przed Radą Gminy Jaworze, gdzie wygłosił swoje Przemówienie programowe.

Na kolejną kadencję wybrany 21 października 2018 roku, zdobywając 93,42% głosów, jako jedyny kandydat na to stanowisko, co stanowiło jeden z najlepszych wyników w kraju.