Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu

Gmina Jaworze realizowała inwestycję pn.: "Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu". Inwestycja realizowana była przez Gminę Jaworze przy udziale dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 1,7 mln złotych, z czego ponad 40% stanowi wsparcie rządowe. Głównym celem zadania inwestycyjnego jest poprawa funkcjonalności drogi, co w efekcie przełożyć się ma na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie Jaworze.

Więcej szczegółów na archiwalnej stronie internetowej Gminy Jaworze.

Galeria zdjęć: