mgr Anna Skotnicka-Nędzka

Zakres obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Jaworze określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jaworze.