EKOlogiczne Jaworze

Przedsięwzięcia proekologiczne są jednym z ważniejszych czynników, które przyczyniają się do prawidłowego, a zarazem zrównoważonego rozwoju gminy. Dlatego też, Gmina Jaworze, we współpracy z mieszkańcami, stale prowadzi różnego rodzaju działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego – od wymiany nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła, poprzez montaż nowoczesnych czujników monitorujących czystość powietrza (tzw. EKO-słupki), aż do wykonania kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Jaworza.

O tych, ale również o innych przykładach projektów mających na celu w dłuższej perspektywie przyczynić się do zachowania czystego środowiska naturalnego dla kolejnych pokoleń opowiada krótki film pt. „EKOlogiczne Jaworze”, do którego obejrzenia serdecznie Państwa zachęcamy. Oczywiście nie należy zapominać, że zaprezentowane w filmie przedsięwzięcia zostały poprzedzone największą w historii Jaworza inwestycją proekologiczną budowy kanalizacji sanitarnej.