„Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”

Wydanie I, Jaworze 2010
Autorka: Jadwiga Roik
Redakcja: Jadwiga Roik i Józef Czader
Współpraca: Ryszard Stanclik
Konsultacja etnograficzno-redakcyjna: Małgorzata Kiereś
Skład komputerowy: Józef Czader
Fotografie: Józef Czader, Jadwiga Roik, Ryszard Stanclik