Anna Talik (naczelnik Wydziału)

tel. 33 828 66 10, pokój 201 (II piętro)

- kierowanie pracą Wydziału

- kadry

- administrator BIP


Edyta Damasiewicz (inspektor)

tel. 33 828 66 06, pokój 004 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG

- zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu


Agnieszka Kózka (inspektor)

tel. 33 828 66 06, pokój 004 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG

- zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu

- koordynator dostępności


Michał Urbaś (inspektor, Inspektor Ochrony Danych)

tel. 33 828 66 13, pokój 200 (II piętro)

- obronność i zarządzanie kryzysowe

- obsługa Biura Rady

- ochrona danych osobowych


Ewa Wieja (inspektor)

tel. 33 828 66 11, pokój 105 – sekretariat Wójta Gminy Jaworze (I piętro)

- obsługa sekretariatu

- reklamy i ogłoszenia w „Echo Jaworza”


Paulina Wiencek (referent)

tel. 33 828 66 06, pokój 004 – dziennik podawczy (parter)

- dziennik podawczy

- CEiDG