mgr Ewelina Domagała

  • powołana na Sekretarza Gminy Jaworze 1 lutego 2015 r.
  • zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
  • prawnik i administratywista
  • sekretarz gminy i miasta Skoczowa w latach 2006-2015
  • absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim
  • specjalistka w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego – wpisana na listę Ministra Skarbu Państwa, z której powoływani są członkowie rad nadzorczych
  • prezes Zarządu Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego
  • pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego i tu mieszka