Projekt pn.: Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom dofinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

  • budowa parkingu ze 115 miejscami dla aut osobowych, 4 – dla niepełnosprawnych, 4 – dla autobusów i punktem ładowania aut elektrycznych
  • przebudowa odcinka ul. Wapienickiej
  • przebudowa odcinka ul. Zdrojowej
  • modernizacja mostu drogowego w ciągu ul. Podgórskiej

Promesa inwestycyjna do kwoty 6 750 000,00 zł.
Inwestycja realizowana w latach: 2023-2024 r.