Skład:

Olivier Lofek – Przewodniczący

Zdjęcie portretowe, nastolatek stojący przodem

Jakub Koc – Zastępca Przewodniczącego

Zdjęcie portretowe, nastolatek stojący przodem

Antonina Jurczyk – Sekretarz

Zdjęcie portretowe, nastolatka stojąca przodem

Marta Grzeszek

Zdjęcie portretowe, nastolatka stojąca przodem

Kaja Janiszewska

Zdjęcie portretowe, nastolatka stojąca przodem

Aleksandra Kolber


Wiktoria Kręcichwost

Zdjęcie portretowe, nastolatka stojąca przodem

Kacper Kubosz

Zdjęcie portretowe, nastolatek stojący przodem

Sebastian Kucak

Zdjęcie portretowe, nastolatek stojący przodem

Maciej Kuczmierczyk

Zdjęcie portretowe, nastolatek stojący przodem

Nina Lusio


Szymon Majdak

Zdjęcie portretowe, nastolatek stojący przodem

Mateusz Olczykowski

Zdjęcie portretowe, nastolatek stojący przodem

Maja Raciak

Zdjęcie portretowe, nastolatka stojąca przodem

Alan Reczek


Komisje Młodzieżowej Rady Gminy:

  • Komisja Rewizyjna (obligatoryjna)
  • Komisja Turystyki i Sportu (zaproponowana i przyjęta przez MRG)
  • Komisja Środowiskowa i Budżetu (zaproponowana i przyjęta przez MRG)
  • Komisja Edukacji (zaproponowana i przyjęta przez MRG)


Statut Młodzieżowej Rady Gminy:

Link do treści statutu (zmiany opublikowane również pod linkiem):

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2011/205/3637/


Facebook:

Link: https://pl-pl.facebook.com/M%C5%82odzie%C5%BCowa-R...