Miło nam poinformować, że Gmina Jaworze pozyskała środki unijne na realizację projektu pn.: „Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu – utworzenie Klubu Seniora”.

Projekt ruszył 1 stycznia 2022 r., a jego zakończenie przewidziane jest 30 czerwca 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania, 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 424 637,50 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa to: 394 912,87 PLN. Pozostała kwota tj. 29 724,63 PLN zostanie wniesiona przez gminę jako wkład własny beneficjenta.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie i działanie Klubu Seniora na terenie Gminy Jaworze. Ideą Klubu Seniora jest integracja i wsparcie aktywności osób starszych (40 mieszkańców Gminy Jaworze) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Klub Seniora rozpocznie działalność 1 kwietnia 2022 r., a jego siedziba będzie mieścić się w Centrum Usług Społecznych, przy ulicy Zdrojowej 30 w Jaworzu.

Uczestnicy Klubu Seniora będą mieli możliwość skorzystania z wielu ciekawych form spędzania czasu.

Oprócz spotkań z psychologiem, dietetykiem czy prawnikiem do zaoferowania będą również zajęcia informatyczne oraz szeroki wachlarz zajęć rekreacyjno-kulturalnych. Animatorzy zadbają o to, by każda godzina spędzona w Klubie Seniora była atrakcyjna. Oferta Klubu Seniora to m.in. warsztaty z obszaru modelowania, malowania i rękodzielnictwa, warsztaty taneczne, muzyczno-wokalne, fotograficzne i filmowe, gry i zabawy, czytelnictwo, kolekcjonerstwo, turnieje, imprezy towarzyskie, czy spotkania klubowe.

Przewidziano również zajęcia fizyczne m.in. nordic walking, a także comiesięczne wyjścia do kina i teatru.

Biuro Projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Jaworze – I piętro, pokój 104.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 marca 2022 r. i trwać będzie do 10 marca 2022 r.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie zawarte będą w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będzie dostępny niebawem na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu.

Treść plakatu:

Gmina Jaworze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora”.
Okres realizacji: 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 40 mieszkańców, w tym 26 kobiet z Gminy Jaworze w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Dofinansowanie projektu z UE
Wartość projektu ogółem: 424 637,50 PLN,
w tym dofinansowanie z EFS i budżetu państwa: 394 912,87 PLN.