Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu. W 2024 roku mieszkańcy zgłosili propozycję 5 projektów – wszystkie zostaną skierowane do realizacji.

W związku z tym, że łączna kwota środków przeznaczonych na tzw. Budżet Obywatelski w 2024 roku wynosiła 250.000,00 zł, a łączna kwota zgłoszonych przez mieszkańców Jaworza projektów opiewała na kwotę 205.275,80 zł odstąpiono od przeprowadzenia głosowania.

W związku z tym wszystkie zgłoszone projekty zostały skierowane do realizacji ze środków budżetowych na 2024 rok:

L.p.

Nazwa projektu

Skrócony opis projektu

Koszt projektu

1.

„Jaworze to My” – cykl rozwojowy dla kobiet

Organizacja warsztatów:

1. Astrologia wpływ gwiazd na kobiety

2. Spacer/wycieczka integracyjna Błatnia

3. Szycie spódnic mocy

4. Kobiece zarabianie i inwestowanie

5. Witraże Tiffany`ego

10.440,00 zł

2.

„Bajkowy ogród dziecięcych marzeń”

Stworzenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym znajdujący się przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Jaworzu

74.857,80 zł

3.

„Bezpieczna szkoła – instalacja monitoringu boiska i placu zabaw”

Wykonanie monitoringu wokół szkoły, na kompleksie boisk, placu zabaw, skwerze przed szkołą, parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu

45.000,00 zł

4.

Mural na szkole: „Dzień dobry”

Wykonanie muralu nawiązującego tematycznie do muralu o tematyce morskiej w powiązaniu z instytucją szkoły. Oprócz farb zostaną zastosowane naklejki, które uzupełnią projekt na płaszczyznach okien. Dodatkowo pod oknami świetlicy zostanie wykonana ławeczka.

40.000,00 zł

5.

„Zdrowe obiadki dla przedszkolnej gromadki” – zakup pieca konwekcyjno-parowego

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Jaworzu

34.978,00 zł