26 maja 2023

„Czyste Powietrze” – zmiana terminu otwarcia punktu konsultacyjnego

Informujemy, że 6 i 7 czerwca 2023 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” będzie przyjmował interesantów w budynku Urzędu Gminy Jaworze (ul. Zdrojowa 82, pokój 102) w godzinach 7.00 – 12.00. Zmiana terminu wynika z przypadającego na czwartek 8 czerwca r. dnia wolnego.

Czytaj więcej

24 maja 2023

Jaworze w świetle badań archeologicznych – nowa pozycja książkowa

„Jaworze w świetle badań archeologicznych” to nowa pozycja wydawnicza Towarzystwa Miłośników Jaworza traktująca o naszej miejscowości. Wydawnictwo, które liczy 220 stron ukazało się przy wsparciu finansowym gminy Jaworze. Promocja nowej pozycji książkowej odbędzie się 28 maja 2023 r. o godz. 15:00 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu-Nałężu. Naukowe opracowanie archeologii Jaworza zostało przygotowane przez znanych i cenionych historyków Bożenę i Bogusława Chorążych oraz Edelgardę i Eugeniusza Foltynów. Ze wstępu: To już piąty tomik-„zeszyt” Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Jaworza. W Biblioteczce była już liryka, były epickie, pamiętnikarskie obrazy przeszłości, odtwarzane z rękopisów losy jednostek na tle historii. Teraz przyszła pora na naukową prezentację bardzo odległej przeszłości. Profesjonalnie naszkicowany, szczegółowy obraz Jaworza na szeroko zakrojonym tle całego regionu – od prehistorii po średniowiecze wpisuje się w realizacje jednego z celów działalności TMJ – ochronę tradycji i historii kulturalnej i materialnej Jaworza. Jest bowiem przede wszystkim okazją do zaprezentowania czytelnikom ponad dwudziestu stanowisk archeologicznych, bo aż tyle ich się znajduje na terenie Jaworza. Budzi też nadzieję, że zawartość niniejszego tomiku stanie się w niedalekiej przyszłości częścią profesjonalnej, pełnej monografii Jaworza.

Czytaj więcej

23 maja 2023

I miejsce Szkoły Podstawowej nr 1 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zajęli I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w finale Szkolnych Mistrzostw Województwa Śląskiego. Radość z sukcesu jest podwójna ponieważ zdobyli I miejsce w szkolnej drużynowej lidze LA dziewcząt i chłopców – do jaworzańskiej szkoły wrócili z dwoma pucharami! Reprezentanci SP1 wywalczyli następujące nagrody zespołowe i indywidualne: Złoto: Sara Urbaś – bieg na 1000m Weronika Jaworska – skok wzwyż Damian Damasiewicz – skok wzwyż Srebro: Jan Podsiadlik – rzut oszczepem Aleksandra Krupa – bieg 100m  Brąz: Aleksandra Krupa, Maja Kaczkowska, Lena Paszek, Natalia Kohut – sztafeta 4X100m Dominika Maciejowska – bieg na 1000m Piotr Sroka – pchnięcie kulą Emilia Michna – skok wzwyż Martyna Poradowska – skok wzwyż Kacper Rejniak – skok wzwyż Gratulacje dla wszystkich sportowców oraz dla nauczycieli-trenerów.

Czytaj więcej

18 maja 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Rozstrzygnięty został kolejny w 2023 roku otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Jaworze. Gmina Jaworze ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 5 kwietnia 2023 r., na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023. Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Czytaj więcej

18 maja 2023

Wspomnienie wójta Radosława Ostałkiewicza – reportaż filmowy

Przed sobą miał wielką przyszłość, a Jego potencjał zdawał się nie mieć granic. Jednak to, czego już dokonał w ciągu 44 lat swojego życia, pozostanie w pamięci ludzi na zawsze. Tak samo jak Jego otwartość, niebywała energia, ciepło i serdeczny uśmiech – tak rozpoczyna się wstęp do reportażu filmowego przygotowanego przez Beskidzka TV. O tym, jak zachowają w pamięci Radosława Ostałkiewicza, wójta Jaworza, opowiadają w reportażu jego przyjaciele, najbliżsi współpracownicy, politycy i samorządowcy oraz mieszkańcy. Zapraszamy do obejrzenia reportażu telewizyjnego Beskidzkiej TV.

Czytaj więcej

16 maja 2023

Gminna Biblioteka Publiczna na 1. miejscu

Gminna Publiczna Biblioteka w Jaworzu zdobyła 1. miejsce w powiecie bielskim w XXIII edycji Konkursu na „Bibliotekę roku 2022/2023 w powiecie bielskim” w kategorii „Inicjatywa roku”. Konkurs Biblioteka Roku 2022/2023 organizuje corocznie Starosta Bielski przy współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej. W tym roku podsumowanie miało miejsce w gościnnych progach Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach. W tej edycji konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: „Filia Roku” 2022/2023: ocenie poddana została działalność filii bibliotecznych, których praca przyczynia się do wspierania edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu bielskiego. „Inicjatywa Roku” 2022/2023: wybór najlepszej inicjatywy bibliotecznej o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym, której realizacja przyczyniła się do popularyzacji czytelnictwa, a także wpłynęła na pozytywne postrzeganie biblioteki przez lokalną społeczność. Komisja w składzie: Magdalena Więzik – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, Sabina Konior oraz Brygida Bukowska-Nowak – przedstawicielki Książnicy Beskidzkiej oraz Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej dokonała w trakcie wizytacji oceny działalności bibliotek zgłoszonych do konkursu. W kategorii „Inicjatywa Roku” 2022/2023 komisja konkursowa postanowiła przyznać tytuł ex aequo Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie za przeprowadzenie oryginalnych akcji popularyzujących czytelnictwo, które w sposób szczególny wpłynęły na pozytywne postrzeganie biblioteki przez lokalną społeczność.   Nagrody bibliotekarzom wręczali członek zarządu powiatu bielskiego Grzegorz Gabor, wraz z wiceprzewodniczącym rady powiatu Józefem Herzykiem oraz zastępca wójta gminy Buczkowice Jerzy Kanik.   Podziękowano również osobom, które wniosły swój wkład we wspieranie edukacji kulturalnej, popularyzację czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu bielskiego, a także pozytywnego postrzegania bibliotek. Pracownicy jaworzańskiej biblioteki opublikowali list, w którym dedykowali tę nagrodę zmarłemu wójtowi gminy Radosławowi G. Ostałkiewiczowi. Całość listu do przeczytania tutaj.

Czytaj więcej

16 maja 2023

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

Urząd Gminy Jaworze informuje, że od 11 maja 2023 r. rozpocznie się sprzedaż końcowa paliwa stałego prowadzona przez podmiot pośredniczący tj. Małgorzata Figura-Kuś, CDL II z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mazańcowicka nr 107A. Sprzedaż i odbiór paliwa stałego odbywał się będzie ze składu opału znajdującego się w Jasienicy, ul. Strumieńska 1312. Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu paliwa stałego od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego. Mieszkańcy Gminy Jaworze, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu paliwa stałego, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82. Zaświadczenie jest niezbędne do zakupu węgla. Zaświadczenie wydawane jest jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od 11 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia. Ilość paliwa stałego w sprzedaży końcowej: Ekogroszek Karlik (KWK Piast-Ziemowit) – 38,66 tony Orzech (KWK Piast Piast-Ziemowit) – 100,98 tony Cena paliwa stałego bez względu na rodzaj wynosi 1695 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu opału. Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość paliwa stałego bez ograniczeń ilościowych. Sprzedaż paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej może odbywać się do wyczerpania zapasów, najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

Czytaj więcej

15 maja 2023

Księga kondolencyjna wyłożona

Dziś na parterze budynku Urzędu Gminy Jaworze wyłożona została księga kondolencyjna. Każdy będzie mógł w ten sposób złożyć hołd pamięci zmarłemu wójtowi gminy Jaworze - Radosławowi G. Ostałkiewiczowi. Osoby zainteresowane dokonaniem wpisu w księdze kondolencyjnej mogą to uczynić od dziś, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze.

Czytaj więcej

10 maja 2023

Imprezy w maju odwołane

W związku z nagłą i tragiczną śmiercią dra Radosława G. Ostałkiewicza, wójta gminy Jaworze, wszystkie zaplanowane imprezy organizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz Galerię Sztuki na Zdrojowej, zaplanowane na maj 2023, zostały odwołane.

Czytaj więcej

10 maja 2023

Przejmująca cisza po śmierci Wójta

W ciszy da się powiedzieć więcej, da się wyszeptać w myślach najgłębsze prawdy. Właśnie cisza zapadła tuż pod oknem gabinetu Wójta Gminy Jaworze śp. Radosława Ostałkiewicza. Tak mieszkańcy uczcili Jego pamięć w poniedziałek wieczorem w arboretum przy Urzędzie Gminy. Popłynęły łzy, wszyscy utworzyli piękny płomień serca, morze wspaniałych wspomnień i słów... Ta przejmująca cisza mówiła tak wiele.... To była inicjatywa mieszkańców, na którą odpowiedziały setki tych, którzy chcieli upamiętnić i złożyć hołd zmarłemu tragicznie wójtowi gminy Jaworze śp. Radosławowi Ostałkiewiczowi. – To nie był dobry dzień i to nie jest dobry wieczór. Dziękuję za Państwa obecność i upamiętnienie wspaniałego człowieka, przyjaciela, wyjątkowego wójta, dla mnie wspaniałego nauczyciela – mówiła Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta gminy Jaworze witając tych, którzy przybyli na zorganizowaną spontanicznie minutę ciszy ku pamięci zmarłego. W tłumie znaleźli się dorośli i dzieci, przedstawiciele stowarzyszeń, grup, radni gminy Jaworze, wszyscy ci, którym bliski był śp. Radosław Ostałkiewicz. – Dziękujemy, że zawsze wyciągałeś ręce do słabszych, że tyle zrobiłeś dla naszej społeczności – mówili zgromadzeni. Nie zabrakło modlitwy, którą spontanicznie poprowadzili proboszczowie obu parafii. Zgromadzeni odśpiewali także pieśni „Ogniska już dogasa blask” i „Barkę”. Serdecznie dziękujemy wszystkim zgromadzonym oraz tym, który zorganizowali tę piękny moment wspomnień i chwilę zadumy. W ciszy można powiedzieć wszystko...  Kiedy w obliczu bólu i cierpienia jesteśmy razem, łatwiej jest przejść i przeżyć te trudne chwile. Dziękujemy za wspaniałe wspomnienia, piękne słowa i modlitwy, które ubogaciły ten czas. Dziś pod oknem gabinetu Wójta, w stworzonym arboretum popłynęły łzy, wszyscy utworzyli piękny płomień serca, morze wspaniałych wspomnień i słów... Ta przejmująca cisza mówiła tak wiele... NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI.

Czytaj więcej