18 kwietnia 2024

Ostatni weekend w Jaworzu można było spędzić poetycko, muzycznie, malarsko i tanecznie…

W miniony piątek w Galerii Sztuki na Zdrojowej odbył się wernisaż twórczości jaworzanki Małgorzaty Sikory. Wydarzenie to połączone zostało z wieczorkiem poetyckim, na którym artystka poprzez obraz, muzykę, słowo i poezję ukazała swoją interpretację „Drogi Światła” – odniesienie do nabożeństwa odprawianego w kościele katolickim w okresie wielkanocnym. Inspiracją do powstania cyklu stały się freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa). W wernisażu wzięli udział Anna Skotnicka-Nędzka – pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze, Agnieszka Nieborak – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze, radni Gminy Jaworze, siostra przełożona Eliasza z Parafii Rzymskokatolickiej w Jaworzu, dr hab. Krzysztof Dadak z Uniwersytetu Śląskiego, który sprawuje opiekę artystyczną nad Pracownią Sztuk Pięknych działającą w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, członkowie Pracowni Sztuk Pięknych, prezesi i przewodniczący stowarzyszeń, kół działających na terenie gminy Jaworze. Na wydarzeniu obecna była również najbliższa rodzina artystki, przyjaciele, a także artyści zaprzyjaźnieni z galerią – Ewa i Krzysztof Czaderowie oraz uczestnicy warsztatów malarskich Świat Barw i Kalejdoskop Sztuki prowadzonych przez kustosza galerii i instruktora artystycznego Anetę Kwaśną. Wernisaż uroczyście otworzyła Jolanta Witkowska – dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Sylwetkę Małgorzaty Sikory przybliżaliśmy w tym tekście.

Czytaj więcej

18 kwietnia 2024

Sukcesy plastyczne i taneczne jaworzan

W ostatnich dniach jaworzanie odnieśli liczne sukcesy plastyczne i taneczne. Uczestnicy zajęć plastycznych „Mali Artyści, Dolina Kreatywności”, które prowadzi instruktor artystyczny Paulina Żak oraz uczestnicy pracowni rysunku i malarstwa grup „Kalejdoskop Sztuki” i „Świat Barw”, które prowadzi instruktor artystyczny Aneta Kwaśna w Galerii Sztuki na Zdrojowej w Jaworzu zdobyli wysokie miejsca w konkursach plastycznych organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej. W IX edycji konkursu plastycznego z cyklu „Postaci filmowe i bajkowe – Myszki, szczurki i inne puchate gryzonie” zorganizowanego w marcu przez Dom Kultury im. Jacka Lecha w Mikuszowicach Krakowskich, w kategorii klasy I-III Zuzanna Janicka zajęła III miejsce, natomiast Szymon Gańczorz-Kliś otrzymał wyróżnienie. W konkursie plastycznym „Pisanka Beskidzka”, zorganizowanym przez Dom Kultury w Hałcnowie, w kategorii dzieci w wieku od 5 do 6 lat Stefania Feruga zajęła II miejsce. Warto odnotować, że na konkurs wpłynęło aż 200 prac. Z kolei aż siedem prac z jaworzańskich grup „Kalejdoskop Sztuki” i „Świat Barw” zakwalifikowało się do pokonkursowej wystawy w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej. Były to prace: Marii Borowiec „Symbioza”, Jolanty Gwóźdź „Góry w ogniu”, Ewy Krzempek „Natura sama się tworzy”, Stanisławy Michalak-Oczkowskiej „Laura”, Małgorzaty Młoczkowskiej „O zachodzie słońca”, Krystyny Putek „Woda to życie” oraz Krzysztofa Wróbla „Martwa natura”. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 5 kwietnia w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej. Na tegoroczną, jubileuszową, XXX edycję konkursu 182 autorów przysłało aż 430 prac malarskich, z których do wystawy jury w składzie: prof. Ernest Zawada, dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, prof. UŚ dr hab. KrzysztofDadak zakwalifikowało 143 prace. Otwarcie wystawy zaszczycił swoją obecnością artysta plastyk z Jaworza – Krzysztof Czader. Warto odnotować, że na wystawę zakwalifikował się obraz, na którym przedstawiona została jedna ze znanych rzeźb Czadera z cyklu ptaków – „Martwa natura”.

Czytaj więcej

18 kwietnia 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - kwiecień 2024

Rozstrzygnięty został kolejny w 2024 roku otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w Gminie Jaworze. Wójt Gminy Jaworze ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z 13 marca 2024 r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego na rok 2024 dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Z wynikami konkursu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2024

Jaworzanin Ryszard Koziołek ponownie rektorem Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek wybrany został wczoraj na Rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2024-2028. To już jego kolejna kadencja na tym czołowym stanowisku śląskiej uczelni. Profesor jest uznanym literaturoznawcą, historykiem literatury i eseistą, a także cenionym nauczycielem akademickim. Ryszard Koziołek urodził się w 1966 roku w Bielsku-Białej, natomiast wychowywał się w Jaworzu. W 1991 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym UŚ w 1997 roku, natomiast habilitację w 2010 roku. Do jego zainteresowań naukowych należą m.in.: historia literatury pozytywizmu i modernizmu, historia i teoria powieści, antropologia narracji, związki literatury i filmu. Jest autorem książek o twórczości Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza (jest jednym z najwybitniejszych znawców twórczości autora Trylogii). W 2012 został prorektorem UŚ ds. kształcenia i studentów, a w tym samym roku mianowany profesorem UŚ. W 2016 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyki za książkę „Ciała Sienkiewicza”, a w 2017 roku Nagrodę im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. W latach 2012–2014 był członkiem jury, a w 2015 roku przewodniczącym Nagrody Literackiej „Nike”. Prowadzi cykl „Między książkami” w paśmie „Poranna Manna” w radiu Nowy Świat (we współpracy z Wojciechem Mannem) w każdy piątek o godz. 7:45. Wspominając swoje dzieciństwo spędzone w Jaworzu, na łamach Tygodnika Powszechnego pisał m.in.: Przeżywając życie, ocierałem się o fragment powierzchni Ziemi niewiele przekraczający 30 kilometrów kwadratowych – część terytorium dwóch wsi: Jasienica i Jaworze, na styku których stał mój dom. Nieostre granice wyznaczały trzy wzniesienia: od południa Ruska Góra (nazwa wzięła się od radzieckiego posterunku w czasie inwazji na Czechosłowację w 1968 r.), od wschodu Młyńska Kępa, od północy Goruszka. Od zachodu nie było góry, a niewidzialną linię, której się nie przekraczało bez wyraźnej potrzeby, kreślił Szeroki Potok i droga do Strumienia, przy której stała szkoła. Dlaczego tak? Nie wiem. Człowiek wytycza granice łatwo i chętnie, według najbardziej absurdalnych kryteriów. Kiedy byłem dzieckiem, większość zabaw odbywała się między czterema niskimi blokami, w których mieszkali pracownicy Fabryki Mebli Giętych. Jeden z tych bloków został wzniesiony nieco później niż pozostałe. Z tego powodu wszystkie mecze, „wojny” i gry zespołowe odbywały się wedle zasady: „stare bloki” na „nowy”. Koledzy ze szkoły i podwórka stawali się wtedy „przeciwnikami”, a nawet „wrogami”. Było to tak naturalne, że nikt z nas się temu nie dziwił. […] W naturalny zatem sposób nie zapuszczałem się poza granice „mojego” terytorium, chyba że z rodzicami lub nauczycielami. Tam był „świat”, tu był dom i moja „dziedzina”, która dziecku wydaje się ogromna. [...] Potok przepływał tuż za blokami i oddzielał je od fabryki, która hojnie dzieliła się z nim swoim chemicznym świństwem. Dzięki googlom dowiedziałem się, że strumyk nazywa się Pelchrim, ale nikt go tak nie nazywał. Szło się „do potoka”, co oznaczało pójście do lasu, który porastał jego brzegi. Ścieżka biegła skarpą, a potem, tam gdzie drzew było więcej, meandrowała między nimi na pofałdowanym terenie, pełnym rozpadlin i kopulastych, pozbawionych trawy wzniesień. Najdziwniejszy był jednak strumień, w którym woda była ciemna, prawie stojąca i nigdy nie zauważyłem w niej żywych stworzeń. Wykorzystano fragmenty tekstu: R. Koziołek, Przy kałuży, [w:] „Tygodnik Powszechny”, nr 31, 2019. Fot. Julia Agnieszka Szymala / us.edu.pl.

Czytaj więcej

16 kwietnia 2024

Balance park w Jaworzu Nałężu w nowej formie

W ostatnich dniach do użytku oddano rozbudowaną strefę aktywności fizycznej w Jaworzu Nałężu – tzw. „balance park”. W 2022 roku zrealizowano pierwszy etap tzw. „balance parku”, a teraz zakończono II etap prac. W 2022 roku strefa aktywności fizycznej zyskała układ trapezowy, a po rozbudowie ma kształt heksagonu. Strefa jest ogólnodostępna i bezpłatna. „Balance park” to rodzaj bezpiecznego, niskiego parku linowego dostępnego dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci już od 3. roku życia. Jaworzański park otrzymał przeszkody o różnym stopniu trudności. Pokonywanie przeszkód daje uczestnikom wiele satysfakcji, jak również podnosi ich sprawność fizyczną oraz koordynację ruchową. Ważną zaletą „balance parku” jest brak konieczności używania sprzętu alpinistycznego oraz możliwość jego użytkowania bez żadnego nadzoru. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji przekazanej przez Gminę Jaworze. Fot. Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój

Czytaj więcej

08 kwietnia 2024

Mieszkańcy wybrali skład nowej Rady Gminy

W wyniku wczorajszego głosowania, poznaliśmy nowy skład Rady Gminy Jaworze. Mieszkańcy wskazali 15 osób, które będą reprezentowały mieszkańców Jaworza w trakcie kolejnej, 5-letniej kadencji samorządu. W wyborach do Rady Gminy swoich kandydatów wystawiły 4 komitety, które uzyskały łącznie następującą liczbę głosów: KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze, 1 611 głosów, 53,97% głosów KWW – „Razem”, 815 głosów, 27,30% głosów KWW Człowiek i Rodzina, 368 głosów, 12,33% głosów KWW Nowe Jaworze, 191 głosów, 6,40% głosów Kandydaci, który uzyskali mandat radnego w poszczególnych okręgach wyborczych Okręg wyborczy nr 1 Wojciech Strach (KWW Człowiek i Rodzina) Okręg wyborczy nr 2 Jan Bożek (KWW Człowiek i Rodzina) Okręg wyborczy nr 3 Lucyna Hoin-Zypser (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 4 Magdalena Krzemień (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 5 Roman Urbaś (KWW – „Razem”) Okręg wyborczy nr 6 Krzysztof Kleszcz (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 7 Tomasz Gwóźdź (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 8 Dariusz Nowak (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 9 Edward Podstawny (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 10 Dorota Mamorska (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 11 Agnieszka Nieborak (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 12 Jan Bathelt* (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze)* liczba zarejestrowanych kandydatów w tym okręgu była równa liczbie wybieranych radnych – w związku z tym, głosowania nie przeprowadzono. Okręg wyborczy nr 13 Roman Kruczek (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 14 Klaudia Racławska (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Okręg wyborczy nr 15 Sławomir Tomala (KWW Anny Skotnickiej-Nędzki Łączy Nas Jaworze) Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. W wyborach do rady gminy, we wszystkich czterech obwodach z urny wyborczej wyciągnięto łącznie 3052 kart ważnych, co oznacza, że frekwencja osiągnęła poziom 58,58%. To podobnie, jak przy frekwencjiwwyborach na wójta – najwyższy odsetek głosujących w całym powiecie bielskim, a także wyższy niż w sąsiednim Bielsku-Białej.

Czytaj więcej

08 kwietnia 2024

Anna Skotnicka-Nędzka wybrana na Wójta Gminy Jaworze

Znamy już oficjalne wyniki głosowania w Gminie Jaworze w wyborach na Wójta Gminy przeprowadzonego 7 kwietnia 2024 roku. W głosowaniu mieszkańców na nowego wójta Jaworza wybrana została Anna Skotnicka-Nędzka, pełniąca do tej pory funkcję wójta. Po podliczeniu wszystkich głosów z czterech obwodowych komisji wyborczych Anna Skotnicka-Nędzka uzyskała 2318 głosów (co stanowi 71,08% głosujących), a Leszek Baron 943 głosy (co stanowi 28,92% głosujących). W wyborach na wójta, we wszystkich czterech obwodach z urny wyborczej wyciągnięto łącznie 3338 kart ważnych, co oznacza, że frekwencja osiągnęła poziom 57,86%. Co warto szczególnie zaznaczyć, w Jaworzu osiągnięto najwyższą frekwencję w całym powiecie bielskim, a także wyższą niż w sąsiednim Bielsku-Białej.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2024

Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2018-2024

Wczorajsza sesja Rady Gminy Jaworze była ostatnią zaplanowaną sesją tego gremium w obecnym składzie. O godzinie 13:00, 14 radnych (jedna nie wzięła udziału w sesji) zgromadziło się w sali sesyjnej, aby podjąć jeszcze kilka istotnych decyzji przed zakończeniem swojej pracy. W trakcie tej kadencji odbyło się łącznie 56 sesji, na których podjęto aż 566 uchwał, które wpłynęły na rozwój i funkcjonowanie gminy. Były to zarówno decyzje dotyczące inwestycji, infrastruktury, jak i spraw społecznych czy kulturalnych. Na początku sesji, głos przekazano mieszkańcom Jaworza. Wypowiadała się m.in. Danuta Mynarska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu. – W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, w swoim własnym – ale myślę, że będę wyrazicielką zdania innych organizacji działających na tym terenie – chciałabym serdecznie podziękować władzom samorządowym gminy. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi i Pani Wójt za pełne zaangażowanie w naszą działalność, za pomoc finansową, za pozytywne rozpatrywanie naszych wniosków oraz dotacje, które nam przeznaczano. Chciałabym podziękować też przede wszystkim Radzie Gminy, za to, że akceptujecie wszystkie wnioski i przekazujecie środki na nasze działania w budżecie – powiedziała Danuta Mynarska. W trakcie sesji, Rada Gminy przyjęła 9 uchwał. Wśród nich znalazły się decyzje dotyczące m.in. budżetu czy nieruchomości. Rada podjęła też istotną uchwałę dot. przyjęcia apelu o wstrzymanie wycinki drzew oraz wprowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie lasów państwowych położonych w Jaworzu. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem można przeczytać tutaj (str. 47-48). Ważnym momentem było wręczenie przez przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Zbigniewa Putka bukietu kwiatów pełniącej funkcję wójta gminy Annie Skotnickiej-Nędzce. Gest ten był wyrazem uznania i podziękowania za owocną współpracę w ciągu całej kadencji. – Była to najcięższa kadencja. Pamiętam jak na tej sali prowadziłem sesję sam. Mówiłem do pustej sali, a państwo byliście w domach... Jako pierwszy przewodniczący w swojej kadencji przeżyłem śmierć wójta… – wspominał Zbigniew Putek. Kolejnym punktem sesji była prezentacja multimedialna, która podsumowywała najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i inwestycje z ostatnich lat. Prezentacja do obejrzenia tutaj. Na zakończenie spotkania, Anna Skotnicka-Nędzka osobiście podziękowała wszystkim radnym za ich trud, zaangażowanie i współpracę, która przyczyniła się do rozwoju gminy. W podziękowaniu za ich pracę, każdy z radnych otrzymał drobny upominek, który miał być symbolem wdzięczności za ich wkład w rozwój Jaworza. – Myślę, że w tej kadencji stworzyliśmy świetny zespół i wiele udało nam się zrobić, i jeszcze wiele przed nami. Państwu, jako radzie, i nam jako Urzędowi przyświecał jeden cel – dobro Jaworza i dobro mieszkańców. Chciałam bardzo serdecznie za to podziękować w imieniu swoim, pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Była to jedna z najtrudniejszych, ale jedna z bardzo dobrych kadencji. Myślę, że zrobiliśmy kilka kroków do przodu dla Jaworza – podsumowała Anna Skotnicka-Nędzka.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2024

7.04.2024: Wybory samorządowe – zasady głosowania, kandydaci

Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia. Jaworzanie wybiorą wójta, a także członków Rady Gminy, Rady Powiatu Bielskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego. W dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00. Głosowanie będzie się odbywało w trzech stałych obwodowych komisjach wyborczych, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, w hali sportowej oraz w budynku gminnym „Pod Harendą”. Odrębny obwód głosowania utworzono w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym. Aby sprawdzić, która komisja jest przyporządkowana do danego miejsca zamieszkania należy wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej. Wyborca otrzyma cztery karty do głosowania: z listą kandydatów do rady gminy na szarym tle, do rady powiatu na żółtym, do sejmiku województwa na niebieskim oraz na wójta – na różowym. Aby głos był ważny, na danej karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata należy postawić znak „X”. Wybory na wójta Zarejestrowano dwóch kandydatów: 1. BARON Leszek Henryk, lat 74, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Roztropice, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” 2. SKOTNICKA-NĘDZKA Anna Teresa, lat 51, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE Wybory do Rady Gminy Zarejestrowano w skali gminy łącznie 4 listy kandydatów na radnych. Mieszkańcy, zależnie od okręgu będą mogli wybierać spośród 2 lub 3 kandydatów. W każdym z okręgów do obsadzenia będzie 1 mandat radnego. W okręgu wyborczym nr 12 liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych – w związku z tym, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata z listy nr 21 KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE: BATHELT Jan Roman. W pozostałych okręgach wyborczych zarejestrowano następujących kandydatów: Okręg wyborczy Nr 1 1. CZADER Zuzanna Jadwiga, lat 24, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. STRACH Wojciech Paweł, lat 47, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA – Lista nr 23 Okręg wyborczy Nr 2 1. PAŁECKI Adam, lat 43, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. WIŚNIEWSKI Mirosław, lat 62, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 3. BOŻEK Jan Leszek, lat 68, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA – Lista nr 23 Okręg wyborczy Nr 3 1. HOIN-ZYPSER Lucyna Jadwiga, lat 52, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. WOLFF Tomasz Krzysztof, lat 49, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 4 1. KRZEMIEŃ Magdalena Edyta, lat 48, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. MRZYCZEK Roman Jan, lat 63, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 5 1. PUTEK Zbigniew, lat 71, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. URBAŚ Roman Paweł, lat 48, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 6 1. KLESZCZ Krzysztof Marian, lat 68, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. SIKORSKI Włodzimierz, lat 56, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 7 1. GWÓŹDŹ Tomasz Marcin, lat 46, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. KOWALCZYK Marek Zenon, lat 47, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 3. ZDOLSKA Anna Maria, lat 37, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA – Lista nr 23 Okręg wyborczy Nr 8 1. NOWAK Dariusz Marcin, lat 50, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. MŁOCZKOWSKI Edward Ryszard, lat 64, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 3. BACZYŃSKI Janusz Andrzej, lat 39, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW NOWE JAWORZE – Lista nr 24 Okręg wyborczy Nr 9 1. PODSTAWNY Edward, lat 71, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. DUDZIAK Anna Maria, lat 37, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW CZŁOWIEK I RODZINA – Lista nr 23 Okręg wyborczy Nr 10 1. MAMORSKA Dorota Barbara, lat 43, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. SZELIGA Arkadiusz Franciszek, lat 50, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 11 1. NIEBORAK Agnieszka Anna, lat 46, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. GREŃ Krzysztof Damian, lat 46, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 13 1. KRUCZEK Roman, lat 56, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. MICHALSKI Mateusz Władysław, lat 41, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW - „RAZEM” – Lista nr 22 Okręg wyborczy Nr 14 1. RACŁAWSKA Klaudia, lat 38, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. GRUSZKA Mirosław Stanisław, lat 45, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 3. GRYGIERCZYK Anna Maria, lat 38, zam. Jaworze, zgłoszona przez KWW NOWE JAWORZE – Lista nr 24 Okręg wyborczy Nr 15 1. TOMALA Sławomir Mariusz, lat 43, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW ANNY SKOTNICKIEJ-NĘDZKI ŁĄCZY NAS JAWORZE – Lista nr 21 2. BOHUCKI Eryk Ryszard, lat 26, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW – „RAZEM” – Lista nr 22 3. KRZEWIŃSKI Paweł Jakub, lat 40, zam. Jaworze, zgłoszony przez KWW NOWE JAWORZE – Lista nr 24 Aby sprawdzić, w jakim okręgu wyborczym będzie dokonywało się wyboru należy wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory do Rady Powiatu Oprócz wyborów do organów gminy, mieszkańcy będą głosować również w wyborach do Rady Powiatu Bielskiego (Gmina Jaworze wraz z Gminą Jasienica stanowią okręg nr 1), w którym obsadza się 6 mandatów. Lista kandydatów dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego Mieszkańcy Jaworza wybierać będą wybierać także swoich reprezentantów w Sejmiku Województwa Śląskiego. Powiat bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała tworzą okręg nr 1, w którym do obsadzenia będzie 7 mandatów. Lista kandydatów dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej

04 kwietnia 2024

Podsumowanie kadencji 2018-2024 samorządu Gminy Jaworze

Przedstawiamy Państwu podsumowanie kadencji 2018-2024 samorządu Gminy Jaworze. Prezentacja zawiera 102 slajdy, które ukazują statystyki i dane dotyczące funkcjonowania gminy w jej różnych obszarach, takich jak finanse, demografia, pomoc społeczna, edukacja, inwestycje, zdrowie, środowisko, kultura itd. Opracowanie, które powstało na koniec kadencji, podsumowuje osiągnięcia i działania podejmowane przez samorząd w ciągu ostatnich 5,5 lat. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz współpracy z różnymi instytucjami, władzom gminy i Radzie udało się skutecznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Czytaj więcej