Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jaworze

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy, siedziba

Nr telefonu

Zakres zezwolenia

Czas obowiązywania zezwolenia

1.

„SANIT-TRANS” Sp. z o.o. Międzyrzecze Górne 383
43-392 Międzyrzecze Górne

33 8157974

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

02.02.2016 r. – 02.02.2026 r.

2.

Wywóz ścieków „TRANS-EKO” Bożena Gruszka
ul. Bielska 354
43-384 Jaworze

33 8172852

602 674 373

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

11.12.2017 r. – 10.12.2027 r.

3.

WC SERWIS Bańska, Kucharski, Spółka Jawna
ul. Pod Borem 10
41-808 Zabrze

32 2784531

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

10.06.2015 r. – 10.06.2025 r.

4.

Usługi Transportowo-Mechaniczne Tomasz Kuś Jasienica 974
43-385 Jasienica

508 924 603

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

06.11.2017 r. – 05.11.2027 r.

5.

Asenizacja Express Sp. z o.o., ul. Towarowa 10, 43-300
Bielsko-Biała

730 792 626

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

15.10.2021 r. – 14.10.2031 r.

6.

AQUA S.A.
ul. 1 Maja 23,
43-300 Bielsko-Biała

33 82 80 200

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

17.01.2021 r. – 16.01.2031 r.