Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie poprzez wypełniając deklarację na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Do przesłania formularza potrzebny jest profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Jeśli nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego – deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze osobiście lub listownie. 

Link do formularza, który można wydrukować:

Formularz A - dotyczy budynków mieszkalnych

Formularz B - dotyczy budynków niemieszkalnych