Czynny w każdy czwartek w godzinach od 7.00 – 17.00, I piętro pokój 106,

tel. kontaktowy 661 326 791, 33 828 66 46, 33 828 66 45

Statystyki:

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 214
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 126
  • sumaryczna kwota dotacji – 1 600 739,40 zł

(stan na 31.03.2024 r.)