Czynny w każdy czwartek w godzinach od 7.00 – 17.00, I piętro pokój 102,

tel. kontaktowy 661 326 791, 33 828 66 30, 33 828 66 45

Statystyki:

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 179
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 90
  • sumaryczna kwota dotacji – 1 010 814,61 zł

(stan na dzień 30.06.2023 r.)