Dotacje do wymiany pieców

Informujemy, że w latach 2022-2024 realizowany jest Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024. Program realizowany jest w III etapach (etap I - 2022 r., etap II - 2023 r., etap III - 2024 r.).

Planowane założenia programu:

 • Wymiana 64 szt. (etap I - 2022 r. – 22 szt., etap II - 2023 r. – 20 szt., etap III - 2024 r. – 20 szt.,) starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynkach mieszkalnych, na kotły gazowe.
 • W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów zasypowych bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz określonych w uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powyżej 10 lat lub nie posiadających tabliczki znamionowej.

Zgodnie z „uchwałą antysmogową” kotły takie powinny być wymienione do 1 stycznia 2022 r.

Co należy zrobić aby otrzymać dotacje?

 • Być właścicielem/użytkownikiem budynku mieszkalnego położnego na terenie Gminy Jaworze.
 • Poprawnie wypełnioną deklarację udziału w oryginale:
  • złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub
  • wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub
  • wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl /oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie przed podpisaniem umowy/
 • Zostać zakwalifikowany do udziału w programie.

Uwaga!

 • Dotacje nie będą udzielone właścicielom/administratorom budynków wielorodzinnych /bloków/ oraz budynków niemieszkalnych.
 • O zakwalifikowaniu do programu oraz kolejności przyznania dotacji decyduje kolejność złożonych deklaracji oraz posiadanie do wymiany kotła, eksploatowanego powyżej 10 lat lub nie posiadającego tabliczki znamionowej, zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).
 • Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków zewnętrznych przez Gminę Jaworze.
 • Ilość planowanych do wymiany kotłów może ulec zmianie. Będzie ona uzależniona od ilości złożonych deklaracji udziału w programie.
 • Planowana wysokość dotacji będzie uzależniona od ilości złożonych deklaracji udziału w programie.
 • Właściciel budynku mieszkalnego może przystąpić do wymiany kotła dopiero po podpisaniu umowyz Gminą Jaworze.
 • Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków zewnętrznych przez Gminę Jaworze.

Dodatkowe informacje dotyczące wysokości i zasad otrzymania dotacji oraz terminu wymiany kotła (w tym pobrać deklaracje udziału w programie) można uzyskać w poniższych załącznikach, w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy urzędu, I piętro, pok. 111 lub telefonicznie pod nr telefonów 33 828 66 40 lub 33 828 66 49.