Zapraszamy młodzież urodzoną w latach 1999 – 2006 do udziału w XIV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji na jeden z tematów określonych regulaminem i przesłanie jej na adres koordynatorki konkursu do 1 lipca 2022 roku. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Gmina Jaworze i Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój, natomiast patronat honorowy objęła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska oraz dr Radosław G. Ostałkiewicz, wójt gminy Jaworze.

Ideą konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo, posiadającej pasję badawczą. Celem konkursu jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego rozwiązywania problemów współczesnej energetyki. Udział w konkursie pozwala młodzieży wykazać się wiedzą i kreatywnością w ramach swobodnej wypowiedzi na tematy zaproponowane przez Radę Programową Konkursu, której przewodniczy pan Edward Słoma, ekspert energetyczny.

Podobnie jak w poprzednich edycjach prace nadesłane na konkurs będą oceniane przez jury złożone z ekspertów z dziedziny energetyki – naukowców i praktyków. Jury przewodniczy prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej. Szczególnie wysoko cenione będzie nieszablonowe podejście oraz wartość badawcza nadesłanych prac.

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną uroczyście wręczone podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 14 września w Jaworzu.

Głównym Sponsorem tegorocznej edycji Konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce, który w ramach swojej działalności edukacyjnej i dobroczynnej wspiera lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w wypełnianiu ważnych misji publicznych, realizacji projektów społecznych i innych działań na rzecz mieszkańców oraz promowania wiedzy o energetyce.

Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia związane z Konkursem.

Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego

Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz niezbędne załączniki i formularze zgłoszenia znaleźć można znaleźć na stronie Fundacji Świadomi Klimatu.