Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego prosimy kierować na numery telefonów: 33 828 66 60 lub 697 693 118.