Bioodpady obejmują:
– resztki jedzenia,
– odpady warzywne i owocowe,
– drobne rośliny doniczkowe, kwiaty cięte (z wyjątkiem odpadów zielonych z ogrodów),
– zużyte ręczniki kuchenne oraz serwetki

Odbiór zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych sektorów.