Odpady zawierające popiół obejmują:
– popiół z pieca domowego,
– popiół z kominka,
– popiół z grilla,