Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać:
– te odpady, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników w szczególności:
– zużyte środki higieniczne (pampersy, podpaski itp.),
– żwirek z domowej hodowli zwierząt wraz z ich odchodami,
– popiół z papierosów wraz z niedopałkami,
– zużyte worki do odkurzaczy,
– ceramika,
– tekstylia,
z wyłączeniem:
– odpadów niebezpiecznych,
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– baterii, akumulatorów,
– lekarstw,
– opon,
– odpadów budowlanych,
– mebli i odpadów wielkogabarytowych,
– żarówek, świetlówek,
– odpadów problemowych m.in. pozostałości po farbach, lakierach, środkach
chemicznych,
– części elementów pojazdów (samochody, maszyny rolnicze itp.)