Cennik

29,00 zł/mieszkańca/miesiąc

– w przypadku posiadania kompostownika na nieruchomości

35,00 zł/mieszkańca/miesiąc

– selektywna zbiórka odpadów

105,00 zł/mieszkańca/miesiąc

– opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadówTerminy

Opłatę należy wnosić w terminach:

za styczeń i luty

do 15 lutego

za marzec i kwiecień

do 15 kwietnia

za maj i czerwiec

do 15 czerwca

za lipiec i sierpień

do 15 sierpnia

za wrzesień i październik

do 15 października

za listopad i grudzień

do 15 grudniaJak zapłacić

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem lub, bez ponoszenia dodatkowych opłat, we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy, w tym w oddziale w Jaworzu, przy ulicy Zdrojowej 81 

Numer konta do wnoszenia opłaty: 

Właścicielom nieruchomości zostały wygenerowane oraz dostarczone indywidualne nr kont bankowych. 

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Mienia i Gospodarki Komunalnej tel.: (33) 828 66 45, (33) 828 66 46.