Aktualności

30 stycznia 2024

Segregacja oleju – mapa z punktami odbioru

W Polsce aktualnie rozmieszczonych jest około 750 pojemników przeznaczonych do segregacji zużytego oleju. Pamiętaj, że segregacja tego rodzaju odpadu, jest bardzo ważna i sprzyja naszemu środowisku. Chcesz dowiedzieć się w gdzie w Twojej gminie zostały rozmieszczone takie pojemniki? Zapraszamy na stronę internetową www.segregujolej.pl, a w zakładce „Mapa" znajdziesz wszystkie punkty, gdzie można oddać zużyty olej jadalny. Do segregacji nie potrzebujesz niczego specjalnego. Wystarczy zwykła butelka PET z zakrętką, najlepiej z szerszą szyjką. Miej pod ręką również papierowy ręcznik lub lejek. Pełną butelkę zanieś do najbliższego pojemnika.

Czytaj więcej

15 stycznia 2024

Komunikaty – odpady komunalne

Odpady bio i pozostałości z segregacji w sezonie zimowymW związku z trwającym okresem zimowym, a tym samym niskimi temperaturami, zalecane jest aby odpady BIO i pozostałości z segregacji były wrzucane do odpowiednich pojemników w workach. Wrzucanie odpadów luzem do pojemników może spowodować ich przymarznięcie do pojemnika, a co za tym idzie brak możliwości ich skutecznego odbioru. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. nie ulega zmianie Informujemy, że w 2024 roku opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.  Szczegóły dotyczące płatności i wysokości stawek dostępne są na tej stronie.

Czytaj więcej

14 grudnia 2023

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Zachęcamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru odpadów na 2024 rok w gminie Jaworze. Harmonogram dostępny jest pod linkiem. 

Czytaj więcej

08 lutego 2023

1.03.2023 – zmiana stawek opłat za odpady komunalne

Od 1 marca 2023 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą: 35,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów, 105,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Uwaga W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2023 roku bez wezwania w terminach płatności tj.: do dnia 15 kwietnia, do dnia 15 czerwca, do dnia 16 sierpnia, do dnia 15 października, do dnia 15 grudnia. Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Równocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują odpady zielone stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie od 1 marca 2023 będzie wynosić 6,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 35,00 zł. W przypadku skorzystania ze zwolnienia należy złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej nie złożyli deklaracji uwzględniającej zwolnienie). Uwaga Kompostujemy tylko odpady zielone. W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zielonych z nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 66 40.

Czytaj więcej

02 grudnia 2022

Ulice Graniczna i Piękna – odbiór odpadów

Informujemy, że w związku z budową wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic Średnia - Pagórkowa - Graniczna nie odbył się odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na 30 listopada 2022 r. z ulicy Granicznej oraz Pięknej. Zaległy odbiór jest zaplanowany na najbliższy poniedziałek, tj. 5 grudnia 2022 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

14 czerwca 2022

Oznaczenie pojemników na odpady - zasady

Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i Pozostałości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu Gminy Jaworze lub kontakt telefoniczny 33 828 66 46, 33 828 66 45. Ponadto informujemy, że odpady z frakcji bio, pozostałości z segregacji oraz popiół będą odbierane wyłącznie z pojemników spełniających normę PN-EN 840-1. Przypominamy o prawidłowych zasadach segregacji odpadów komunalnych: Frakcje papier, szkło i tworzywa sztuczne z metalami są odbierane w opisanych workach zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji. W przypadku posiadania pojemnika na frakcje workowane, należy odpady umieszczać w dostarczonych przez firmę workach oraz mieć prawidłowo opisany pojemnik, tak aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja danej frakcji odpadów. W przypadku odpadów kartonowych o większych rozmiarach, dopuszcza się przygotowanie paczki o wymiarach 60x60x60 cm, zawiązanie sznurkiem lub obklejenie taśmą, tak aby możliwy był bezpieczny transport, który odbywa się często samochodem dostawczym z zabudową skrzyniową i tym samym istnieje ryzyko wydostania się odpadów podczas transportu.

Czytaj więcej

11 marca 2022

Przypominamy o konieczności segregacji oleju i tłuszczów

Segregacja odpadów wychodzi nam coraz lepiej, już większość z nas wie, że takie odpady jak papier plastik czy szkło nadają się do segregacji. Ilość produkowanych śmieci jest ogromna, więc cały czas zastanawiamy się nad tym w jaki sposób możemy pomóc naszej planecie poradzić sobie z tym ekologicznym problemem. Kolejnym niebezpiecznym odpadem wymagającym segregacji jest zużyty olej i tłuszcz jadalny. W Polsce nie ma jeszcze obowiązku segregacji takiego odpadu w gospodarstwach domowych, natomiast powstał EKO Projekt Segreguj Olej,który polega na budowaniu wśród ludzi świadomości odnośnie segregacji zużytych tłuszczy jadalnych. Nie musimy szukać daleko , żeby znaleźć Państwa które już segregują taki odpad. Są to między innymi Czechy, Słowacja, Austria również Belgia czy Anglia. Niestety większość ludzi wciąż wylewa olej do zlewu lub toalety, nie myśląc o konsekwencjach takiego działania. Olej osadza się w rurach i zmniejsza prawidłowy przepływ ścieków. Nawet ciepła woda z mydłem nie jest w stanie usunąć resztek oleju z rur. Takie działanie prowadzi do poważnych awarii kanalizacyjnych. Można przytoczyć sytuację z roku 2013, która miała miejsce w Londynie, gdzie tłuszcz zatkał sieć kanalizacyjną. Ilość tłuszczu ważyła 130 ton i była mniej więcej wielkości płetwala. W Wiedniu każdego roku pracownicy czyszczą kanały z 170 ton tłuszczu. Dodatkowo oczyszczalnie nie są w stanie w 100% oczyścić wody z oleju, więc pozostałości zanieczyszczają środowisko przenikając do gleby wody i całego ekosystemu, a nawet zabijają drobne organizmy. Co możemy zrobić? To nic trudnego, musimy pamiętać żeby olej pozostały po przygotowaniu posiłków w naszym domu zlewać do plastikowej butelki PET a nie do zlewu czy toalety. Następnie musimy wyrzucić taką zakręconą butelkę do oznaczonych czarno pomarańczowych pojemników rozmieszczonych na terenie naszej gminy. Mapa z lokalizacjami pojemników znajduje się na tej stronie.

Czytaj więcej

11 marca 2022

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Jaworze informuje, ze opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem lub - bez ponoszenia dodatkowych opłat - we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy, w tym w oddziale w Jaworzu, przy ulicy Zdrojowej 81. Numer konta do wnoszenia opłaty: właścicielom nieruchomości zostały wygenerowane oraz dostarczone indywidualne nr kont bankowych.  W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Komunalnych i Uzdrowiska tel.: (33) 828 66 45, (33) 828 66 46. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 30,00 zł od osoby. Opłatę należy wnosić następujących terminach: Za styczeń, luty: do dnia 15 lutego Za marzec, kwiecień: do dnia 15 kwietnia Za maj, czerwiec: do dnia 15 czerwca Za lipiec, sierpień: do dnia 16 sierpnia Za wrzesień, październik: do dnia 15 października Za listopad, grudzień: do dnia 15 grudnia

Czytaj więcej

27 października 2021

Odbiór śmieci z ul. Kalwaria – ważna informacja dla mieszkańców

Informujemy, że z uwagi na remont drogi ul. Kalwaria, odbiór odpadów z ul. Kalwaria, ul. Cicha, ul. Słowicza, ul. Jaskółcza, ul. Letniskowa, ul. Sosnowa został przełożony na 30 października 2021 r. (sobota). 

Czytaj więcej

13 października 2021

Jaworze segreguje oleje jadalne

Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować? Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, którego używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze jadalne – odpowiednio zabezpieczone powinniśmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek oraz masła i margaryny mogą zostać poddane recyklingowi. Jak prawidłowo segregować oleje jadalne? Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używasz w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejesz zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiesz ją do jednego z naszych pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętaj, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona. Gdzie znajdują się i jak wyglądają pojemniki do których można wrzucić butelki z zużytymi tłuszczami oraz olejami jadalnymi. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10, Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180, Przedszkole nr 2, Wapienicka 74, Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19, Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117, Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111, Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2, Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 193, Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 215, Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105, pojemniki do segregacji odpadów (dzwony), ul. Cyprysowa. Pojemniki są koloru czarnego z pokrywą koloru pomarańczowego z wlotem usytuowanym na pokrywie.

Czytaj więcej