Aktualności

11 marca 2022

Przypominamy o konieczności segregacji oleju i tłuszczów

Segregacja odpadów wychodzi nam coraz lepiej, już większość z nas wie, że takie odpady jak papier plastik czy szkło nadają się do segregacji. Ilość produkowanych śmieci jest ogromna, więc cały czas zastanawiamy się nad tym w jaki sposób możemy pomóc naszej planecie poradzić sobie z tym ekologicznym problemem. Kolejnym niebezpiecznym odpadem wymagającym segregacji jest zużyty olej i tłuszcz jadalny. W Polsce nie ma jeszcze obowiązku segregacji takiego odpadu w gospodarstwach domowych, natomiast powstał EKO Projekt Segreguj Olej,który polega na budowaniu wśród ludzi świadomości odnośnie segregacji zużytych tłuszczy jadalnych. Nie musimy szukać daleko , żeby znaleźć Państwa które już segregują taki odpad. Są to między innymi Czechy, Słowacja, Austria również Belgia czy Anglia. Niestety większość ludzi wciąż wylewa olej do zlewu lub toalety, nie myśląc o konsekwencjach takiego działania. Olej osadza się w rurach i zmniejsza prawidłowy przepływ ścieków. Nawet ciepła woda z mydłem nie jest w stanie usunąć resztek oleju z rur. Takie działanie prowadzi do poważnych awarii kanalizacyjnych. Można przytoczyć sytuację z roku 2013, która miała miejsce w Londynie, gdzie tłuszcz zatkał sieć kanalizacyjną. Ilość tłuszczu ważyła 130 ton i była mniej więcej wielkości płetwala. W Wiedniu każdego roku pracownicy czyszczą kanały z 170 ton tłuszczu. Dodatkowo oczyszczalnie nie są w stanie w 100% oczyścić wody z oleju, więc pozostałości zanieczyszczają środowisko przenikając do gleby wody i całego ekosystemu, a nawet zabijają drobne organizmy. Co możemy zrobić? To nic trudnego, musimy pamiętać żeby olej pozostały po przygotowaniu posiłków w naszym domu zlewać do plastikowej butelki PET a nie do zlewu czy toalety. Następnie musimy wyrzucić taką zakręconą butelkę do oznaczonych czarno pomarańczowych pojemników rozmieszczonych na terenie naszej gminy. Mapa z lokalizacjami pojemników znajduje się na tej stronie.

Czytaj więcej

11 marca 2022

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Jaworze informuje, ze opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem lub - bez ponoszenia dodatkowych opłat - we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy, w tym w oddziale w Jaworzu, przy ulicy Zdrojowej 81. Numer konta do wnoszenia opłaty: właścicielom nieruchomości zostały wygenerowane oraz dostarczone indywidualne nr kont bankowych.  W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Komunalnych i Uzdrowiska tel.: (33) 828 66 45, (33) 828 66 46. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 30,00 zł od osoby. Opłatę należy wnosić następujących terminach: Za styczeń, luty: do dnia 15 lutego Za marzec, kwiecień: do dnia 15 kwietnia Za maj, czerwiec: do dnia 15 czerwca Za lipiec, sierpień: do dnia 16 sierpnia Za wrzesień, październik: do dnia 15 października Za listopad, grudzień: do dnia 15 grudnia

Czytaj więcej

13 października 2021

Jaworze segreguje oleje jadalne

Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować? Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, którego używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze jadalne – odpowiednio zabezpieczone powinniśmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Także oliwy z oliwek oraz masła i margaryny mogą zostać poddane recyklingowi. Jak prawidłowo segregować oleje jadalne? Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, których używasz w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejesz zużyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiesz ją do jednego z naszych pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętaj, aby butelka była odpowiednio zabezpieczona. Gdzie znajdują się i jak wyglądają pojemniki do których można wrzucić butelki z zużytymi tłuszczami oraz olejami jadalnymi. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10, Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180, Przedszkole nr 2, Wapienicka 74, Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19, Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117, Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111, Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2, Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 193, Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 215, Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105, pojemniki do segregacji odpadów (dzwony), ul. Cyprysowa. Pojemniki są koloru czarnego z pokrywą koloru pomarańczowego z wlotem usytuowanym na pokrywie.

Czytaj więcej

31 grudnia 2020

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 30,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów 90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2021 roku bez wezwania w terminach płatności tj.: do dnia 15 lutego, do dnia 15 kwietnia, do dnia 15 czerwca, do dnia 16 sierpnia, do dnia 15 października, do dnia 15 grudnia. Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej