Odpady bio i pozostałości z segregacji w sezonie zimowym

W związku z trwającym okresem zimowym, a tym samym niskimi temperaturami, zalecane jest aby odpady BIO i pozostałości z segregacji były wrzucane do odpowiednich pojemników w workach.

Wrzucanie odpadów luzem do pojemników może spowodować ich przymarznięcie do pojemnika, a co za tym idzie brak możliwości ich skutecznego odbioru.


Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. nie ulega zmianie

Informujemy, że w 2024 roku opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie ulega zmianie. 

Szczegóły dotyczące płatności i wysokości stawek dostępne są na tej stronie.