Odpady ze szkła obejmują:
– butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
– szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)