Odpady  papier i tektura obejmują:
– opakowania z papieru, kartonu, tekturę (falistą),
– katalogi, ulotki, prospekty,
– gazety i czasopisma,
– papier szkolny i biurowy, zeszyty i książki,
– torby i worki papierowe,