Odpady remontowo-budowlane z samodzielnie prowadzonych remontów obejmują m. in.:

  • odpady betonu, gruz betonowy i ceglany,
  • papa odpadowa,
  • tapety,
  • zużyte puszki po farbach,
  • płyty g-k,
  • stolarka okienna i drzwiowa,
  • sanitariaty,
  • materiały termoizolacyjne,
  • panele, parkiety.

Odpady remontowo-budowlane odbierane są z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych bez żadnej dodatkowej opłaty raz w roku kalendarzowym w ilości do 3 m3.

Podstawienie worków typu big-bag na odpady remontowo-budowlane następuje po zgłoszeniu (osobistym lub telefonicznym) w Urzędzie Gminy Jaworze w przeciągu 7 dni roboczych.

Gotowe do odbioru big-bagi należy zgłosić do Urzędu Gminy Jaworze (osobiście lub telefonicznie), które zostaną następnie odebrane przez uprawnionego przedsiębiorcę w terminie do 7 dni roboczych.