RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE  

Rodzaje alarmu
Sposób ogłaszania alarmów
Akustyczne system alarmowy Środki masowego przekazu
Wizualny sygnał alarmowy
Ogłoszenie Alarmu
Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp )

dla

Znak żółty
w kształcie trójkąta
lub
w uzasadnionych
przypadkach innej
figury
geometrycznej
Odwołanie alarmu
Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu

dla