Formy nieodpłatnego wsparcia, czyli pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Gminy Jaworze działają już od 2016 roku. Jaką formę przybiorą w nadchodzących 12 miesiącach?


Porady w Jaworzu

Przed epidemią COVID-19 poradnictwo prawne w Jaworzu odbywało się w biurze zorganizowanym w budynku „Pod Goruszką”, przy ulicy szkolnej 97. Obecnie prawnicy pełnią swoje dyżury jedynie zdalnie, we wtorki od godziny 16.00 do 20.00, oraz w czwartki od 9.00 do 13.00. Można się z nimi skontaktować nie wychodząc z domu. Jedyne, co trzeba zrobić, to umówić się telefonicznie na rozmowę pod numerem:

(33) 813-69-22

który działa od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. Porady telefoniczne odbywają się według kolejności zgłoszeń.


Projekt w liczbach

Powiat bielski, organizator pomocy prawnej także na terenie naszej gminy, to obecnie 7 punktów nieodpłatnego wsparcia prawnego dla mieszkańców. Na pytania mieszkańców odpowiadają adwokaci, radcowie prawni a także organizacje pozarządowe, zrzeszające doradców obywatelskich, doradców podatkowych czy absolwentów prawa, legitymujących się odpowiednim doświadczeniem. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w każdej gminie, tak by potrzebujący pomocy mieszkańcy nie musieli poświęcać wielu minut na podróż. Cały program realizowany jest jako zadanie zlecone przez administrację rządową.


Kto może skorzystać z pomocy?

W 2021 r. ustawowo określono, że poradę w punktach może uzyskać osoba, która nie może sobie pozwolić na taką usługę na runku komercyjnym przez zbyt wysokie koszty. Zgłosić się do prawnika mogą także osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.


W czym pomoże mi prawnik?

W regulaminie programu wymienia się następujące formy pomocy:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub;
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sadowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
  • nieodpłatną mediację.


Pełen katalog form wsparcia znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego: