Rodzaje komunikatu
Sposób ogłaszania komunikatu
Sposób odwołanie komunikatu
Akustyczne system alarmowy Środki masowego przekazu
Akustyczny systemy alarmowy
Środków masowego przekazu
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla
 
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ... (rodzaj skażenia) dla ...
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami
  Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej   Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj zakażenia)
dla
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
  Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców   Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(podać rodzaj klęski)
dla