Gmina Jaworze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Jaworze".

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 26 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę uczęszczają do szkół podstawowych podlegających pod organ prowadzący - Gminę Jaworze w okresie od 01-05-2022 do 31-03-2023 poprzez uzupełnienie posiadanego wyposażenia w pomoce dydaktyczne, w szczególności celem wsparcia językowego zarówno uczniów, jak i nauczycieli podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych. Niezbędne staje się również doposażenie sal, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a także zakup sprzętu ICT. Obecnie posiadane zasoby w zakresie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT nie pozwalają na prowadzenie zajęć, co poparła analiza w tym zakresie.

Dofinansowanie projektu z UE: 37 500,00 PLN