Izabela Stwora (naczelnik Wydziału, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)

tel. 33 828 66 22, pokój 002 (parter)

- ewidencja ludności (meldunki, rejestr mieszkańców)

- rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów

- zaświadczenia i akty dot. stanu cywilnego

- zmiana imion i nazwisk

- dowody osobiste

- kwalifikacja wojskowa

- wybory powszechne i referenda

- testamenty allograficzne

- kierowanie pracą Wydziału


Malwina Czechowska-Jachacz (inspektor, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego)

tel. 33 828 66 21, pokój 002 (parter)

- ewidencja ludności (meldunki, rejestr mieszkańców)

- rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów

- zaświadczenia i akty dot. stanu cywilnego

- zmiana imion i nazwisk

- dowody osobiste

- kwalifikacja wojskowa

- wybory powszechne i referenda