28 września 2023

Biogazownie rolnicze: bezpłatne warsztaty

12 października ruszy cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych dla osób zainteresowanych budową takiej instalacji oraz dla przedstawicieli administracji publicznej. Zapraszamy do udziału. Warsztaty organizowane na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego odbędą się w następujących terminach i miejscach: dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczych: Lp. Termin warsztatów Miejsce warsztatów (dokładny adres) Lokalizacja biogazowni rolniczej (dokładny adres) 1. 12.10.2023 Hotel Odessa ul. Przemysłowa 6 18-200 Wysokie Mazowieckie Polbiogaz 3 sp. z o.o. Krasowo-Częstki 55, 18-212 Nowe Piekuty 2. 20.10.2023 Restauracja Stara Kaszarnia ul. Dworcowa 13, 77-300 Człuchów Goodvalley Agro S.A. ul. Polna 3, 77-220 Koczała 3. 27.10.2023 Hotel Kaprys ul. E. Orzeszkowej 1, 21-040 Świdnik Bioenergia PLUS sp. z o.o. ul. Zamojska 26C, 21-050 Piaski 4. 10.11.2023 Słoneczny Dwór Restauracja i Hotel ul. Inowłodzka 28a, 26-300 Opoczno Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski Zdzisław Wojciechowski obręb 4 Opoczno, 26-300 Opoczno 5. 17.11.2023 Hotel Odessa ul. Przemysłowa 6 18-200 Wysokie Mazowieckie CHP ENERGIA Sp. z o.o. Wojny Wawrzyńce 1, 18-210 Szepietowo 6. 24.11.2023 Hotel i Restauracja Drukarnia Smaku ul. Klonowa 2, 55-200 Stanowice BioWatt S.A. ul. Badawcza 6, Żerniki Wielkie, 55-020 Żórawina 7. 29.11.2023 Słoneczny Dwór Restauracja i Hotel ul. Inowłodzka 28a, 26-300 Opoczno Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski Zdzisław Wojciechowski obręb 4 Opoczno, 26-300 Opoczno dla administracji publicznej: Lp. Termin warsztatów Miejsce warsztatów (dokładny adres) Lokalizacja biogazowni rolniczej (dokładny adres) 1. 19.10.2023 Restauracja Stara Kaszarnia ul. Dworcowa 13, 77-300 Człuchów Goodvalley Agro S.A. ul. Polna 3, 77-220 Koczała 2. 16.11.2023 Hotel Odessa ul. Przemysłowa 6 18-200 Wysokie Mazowieckie Polbiogaz 3 sp. z o.o. Krasowo-Częstki 55, 18-212 Nowe Piekuty 3. 23.11.2023 Hotel i Restauracja Drukarnia Smaku ul. Klonowa 2, 55-200 Stanowice BioWatt S.A. ul. Badawcza 6, Żerniki Wielkie 55-020 Żórawina W trakcie warsztatów przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych, zasad ich działania, procedur administracyjnych związanych z budową tych instalacji, a także kosztów zakupu instalacji oraz możliwych źródeł finansowania. Uczestnicy warsztatów będą również mieli możliwość obejrzenia instalacji do produkcji biogazu rolniczego. Formularz rejestracyjny na warsztaty jest dostępny tutaj: http://bit.ly/3LuwsYN - dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, https://bit.ly/44TUYtq  - dla administracji publicznej. Liczba miejsc jest ograniczona. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, w tym również biogazowni rolniczych. Więcej informacji na temat działań KOWR w zakresie wsparcia OZE znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/kowr/dzialania-informacyjno--promocyjne.

25 września 2023

Platforma Śląskie STOPSMOG – zaproszenie do odwiedzania strony

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, zachęcam do śledzenia strony internetowej ŚLĄSKIE SMOGSTOP. Na platformie znajdziemy informacje dotyczące: krótkoterminowej prognozy jakości powietrza (indeks jakości powietrza, stężenia NOx, SO2, PM10, PM2,5 oraz wielkość emitowanego ładunku NOx, SO2, PM10, PM2,5), prognozowanych warunków meteorologicznych (temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru), prognozy ryzyka zdrowotnego, komunikatów dla placówek medycznych. Dostęp do powyższych informacji jest również możliwy poprzez zainstalowanie aplikacji mobilnej ŚLĄSKIE SMOGSTOP, którą można pobrać ze sklepu GooglePlay. Śledzenie informacji dotyczących jakości powietrza jest szczególnie istotne dla kobiet w ciąży, małych dzieci, osób starszych oraz chorych, ponieważ to te grupy osób są najbardziej narażone na szkodliwe działanie smogu, który co roku przyczynia się do śmierci około 48 000 Polaków. Smog to zjawisko utrzymywania się nad danym obszarem wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, które w większości pochodzi z naszych domów w wyniku spalania paliwa o złej jakości w przestarzałych, nieefektywnych źródłach ciepła. Nasz kraj nadal znajduje się w czołówce jeżeli chodzi o najbardziej zanieczyszczone miasta w całej Unii Europejskiej. Decydując się na termomodernizację, realnie wpływamy na poprawę stanu jakości powietrza którym oddychamy, oraz znacznie redukujemy koszty związane z ogrzewaniem budynku. W celu uzyskania informacji na temat dostępnych dofinansowań do szeroko pojętych działań termomodernizacyjnych, zachęcamy do kontaktu z Ekodoradcą który udzieli wsparcia w tym zakresie.

25 września 2023

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w Książnicy Beskidzkiej

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszają 26 września do Książnicy Beskidzkiej na Dzień osób z niepełnosprawnością pod hasłem Budzimy zrozumienie. Prelekcje, występy i porady odbywać się będą w godz. 9.00-13.30. Organizatorzy tego wydarzenia zapraszają na: porady indywidualne ekspertów - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Urzędu Miejskiego, Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki Integracyjnej, Rady Seniorów oraz bezpłatne indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą - Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu. Będzie też możliwość wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) czy założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wystawę i kiermasz prac przygotowują Środowiskowy Dom Samopomocy Centrum oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa. Prelekcje będą odbywać się z tłumaczeniem na język migowy w Sali konferencyjnej na parterze budynku KB:  9.00-9.15 otwarcie wydarzenia – Marcin Tomecki, p.o. dyrektora Oddziału ZUS w Bielsku-Białej; 9.15-9.45 Nowe formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON - Aleksandra Buczek, Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 10.00-10.50 Mam orzeczenie o niezdolności do pracy – o co wnioskować w ZUS? - Danuta Maroszek, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 10.55-11.15 Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnościami, Tomasz Kamiński, naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 11.20-11.50 Orzeczenie o niepełnosprawności i co dalej … - ulgi i uprawnienia - Jacek Baczak, przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 12.00-13.00 Magiczna moc domowego uzdrowiska - Joanna Oświęcimska, specjalista fizjoterapii Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu.  Spektakl z tłumaczeniem na język migowy  - 13.10-13.30 W pogoni za życiem – reżyseria Monika Woronicz, grupa teatralna WTZ Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Port.

21 września 2023

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

KRUS informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r. W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące zawierają załączniki do pisma). Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.  Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie: 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,  48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:  rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2023 r. upływa z dniem 31 października 2023 r.,  pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

21 września 2023

Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że od 23 września 2023 r. do 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

21 września 2023

Informacja o planowanym terminie i miejscu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024 - Koło Łowieckie "Głuszec" i "Sokół"

Koło Łowieckie „GŁUSZEC” w Bielsku-Białej ZO Bielsko-Biała Informacja o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024 L.p. Data Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Teren polowania 1. 03.11.2023 r. 7:30 16:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 177-: Leśnictwo Kamienica 2. 17.11.2023 r. 8:00 16:00 177-: Leśnictwo Kamienica 177-:Leśnictwo Wielka Łąka 3. 15.12.2023 r. 8:00 16:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 177-:Leśnictwo Kamienica 4. 22.12.2023 r. 8:00 14:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 177-:Leśnictwo Kamienica 5. 12.01.2024 r. 8:00 16:00 177-: Leśnictwo Wielka Łąka 177-:Leśnictwo Kamienica Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024 dla koła Sokół Brenna ZO Bielsko-Biała L.p. Nazwa polowania Data Miejsce zbiórki Nr obwodu Prowadzący polowanie Organizator Zwierzyna do pozyskania 1. 190 22.10.2023 r. 8:00 – 16:00 Kaczmorka 190 Rudzicki Andrzej, Herzyk Paweł K. Ł. Sokół Zwierzyna gruba, drapieżniki 2. 0.5.11.2023 r. 8:00 – 16:00 Skład na Siwicy Rudzicki Andrzej, Herzyk Paweł Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki 3. 19.11.2023 r. 8:00 – 16:00 Szlaban na Węgierski Greń Dominik Greń Dominik Daniel Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki 4. 10.12.2023 r. 8:00 – 16:00 Okrąglak Heller Adam, Kawik Paweł Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki 5. 24.12.2023 r. 8:00 – 12:00 Spalona most Madzia Piotr, Rudzicki Andrzej Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki 6. 07.01.2024 r. 8:00 – 16:00 U Socały Moskała Marek, Greń Łukasz Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

19 września 2023

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Od 18 września 2023r. zostanie uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymagać to będzie uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej. Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu. Ponadto przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2022 odnotowano 15.945 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 262 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 431 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2022/2023 (1.10.2022 r. – 31.03.2023 r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.552 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.087 osób poszkodowanych, z tego 54 ofiary śmiertelne.  Dla bezpieczeństwa użytkowników przewodów kominowych oraz budowania ich świadomości, Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi kampanię ZAPROŚ KOMINIARZA, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Popieramy także kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw  Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną a także kampanię „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” prowadzoną przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach: od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła. Załącznik do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Krajowa Izba Kominiarzy, informuje iż w ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego - Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych. Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług, prócz większego nakładu pracy Kominiarzy, wymagać będzie uzyskania od Zarządców i Administratorów określonego zasobu informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dla służby kominiarskiej. Z uwagi na powyższe przystąpienie do okresowej kontroli przewodów kominowych wymagać będzie wiedzy, określonej w poniższych zagadnieniach, którą należy przekazać Mistrzom Kominiarskim: Dane ogólne: Funkcja budynku Typ budynku Liczba kondygnacji Liczba lokali Kształt budynku Obwód budynku Rok budowy Dane szczegółowe: Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą Grubość ocieplenia dachu Grubość ocieplenia stropodachu Strop nad piwnicą lub garażem Stan instalacji CGStopień ocieplenia ścian zewnętrznych Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych Termomodernizacja: Wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany) Wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany) Źródła ciepła budynku: Rodzaj źródła Charakter produkowanego ciepła W zależności od wybranego źródła ciepła system wymaga podania danych szczegółowych (np. rodzaj i ilość opału). Dane dotyczące źródeł ciepła lokalu – wypełniane dla każdego wydzielonego lokalu osobno Dane lokalu: Numer / oznaczenie lokalu Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym Liczba mieszkańców korzystających z CWU Funkcja lokalu Liczba mieszkańców Lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła – TAK/NIE Dodatkowe źródło ciepła (dla każdego źródła ciepła osobno (Gazowy Podgrzewacz Wody, piec kaflowy, kuchnia, piec transportowy): Rodzaj Moc Charakter produkowanego ciepła Planowana wymiana Rodzaj paliwa Roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła W związku w powyższymi wymaganiami oczekujemy ścisłej współpracy z właścicielami, zarządcami i administratorami budynków. Z tytułu rozpoczęcia działania systemu, zmianie ulegnie także sposób przekazywania protokołów z okresowej kontroli przewodów kominowych do właścicieli, zarządców i administratorów budynków. Po sporządzeniu, protokół zostanie automatycznie umieszczony w elektronicznej bazie danych systemu CEEB. Zapoznanie się z jego treścią, pobranie oraz ewentualne wydrukowanie wymagać będzie zalogowania się do systemu CEEB. Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 833 2023 r z dnia 27.04.2023 a także Dz.U. 1441 2023 roku dnia 27.07.2023, wskazano termin rozpoczęcia działania systemu na dzień 18 września 2023 roku.

19 września 2023

ARiMR zaprasza do współorganizacji bezpłatnego szkolenia

ARiMr zaprasza do współorganizacji bezpłatnego szkolenia realizowanego na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Państwa gminie. Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, którzy ukończyli 16 rok życia, osoby zatrudnione w rolnictwie, małżonkowie rolników, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szkolenie odbywają się w dni powszednie, a jedna grupa szkoleniowa powinna wynosić 30 osób (grup może być kilka). Szczegóły na stronie: https://www.arimrszkolenia.pl/

11 września 2023

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – wspierającym

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: - wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, - zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego, - likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie wspierające Ww. ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawania i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami: od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt, od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt, od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt. Uwaga: wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki: na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna,  na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych – będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości - 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne). Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla danej osoby poziomupotrzeby wsparcia - w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku (a nie, jak w docelowym rozwiązaniu, od dnia posiedzenia zespołu). Takie rozwiązanie zapewni w początkowym okresie obowiązywania ustawy możliwość otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania na wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (art. 65 ust. 3 u.ś.w.). Pakiet osłonowy Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również także szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego. Obejmują one: - opłacanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające – warunkiem jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; co istotne ww. ubezpieczeniami będą mogli być objęci również ci opiekunowie, którzy wcześniej nie pobierali powyższych świadczeń opiekuńczych warunkiem jest jednak wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami otrzymującą świadczenie wspierające oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; (objęcie ww. ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS, na wniosek opiekuna składany do ZUS), - możliwość uzyskania przez opiekuna zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego. Ponadto planowane jest również uruchomienie programu aktywizacji zawodowej dla opiekunów, którzy pobierali ww. świadczenia opiekuńcze. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła (w art. 43) również istotne zmiany wustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych: specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. specjalny zasiłek opiekuńczy Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie 3 niniejszej informacji. świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych: świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1), uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, w konsekwencji uchylenia warunku rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uchylono również art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, uchylono również w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby (składki do KRUS na dotychczasowych zasadach będą przez organy właściwe opłacane tylko w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotychczasowych –art. 63. ust. 15 u.ś.w.), uchylenie art. 17 ust. 1a, czyli przepisu, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylenie art. 17 ust. 1b, czyli przepisu warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności, uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, uchylenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczającego zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych. Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024r. będzie przysługiwać: matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, – jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (uwaga: dotyczy to osób-opiekunów: wymienionych w art. 17 ust. 1-3, osób będących rodziną zastępczą oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka). Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o przepis przejściowy - art. 63 u.ś.w.). Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna i została ona uregulowana w art. 63 ust. 12 u.ś.w. (dotyczyć będzie jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.). Przepisy przejściowe Wprowadzając istotne zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylając specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych zostało uregulowane w art. 63 u.ś.w. Przepis ten przewidują, że: w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 63 ust. 1 u.ś.w.), osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.), ww. osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.). Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Departament Polityki Rodzinnej

05 września 2023

Policja: plan działań priorytetowych

Komisariat Policji w Jasienicy uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika, dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Jaworze, obejmujący następujące zagrożenia: 1.    Rejon dzielnicowego nr 0601 (Jaworze) — st. sierż. Daniel Dzida — tel. 727032546 •    wyeliminowanie zjawiska — Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców cyberataków, związanym z tym zagrożeniom oraz postępowaniem w przypadku próby wyłudzenia danych, poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem w ramach pogadanek oraz prelekcji. Plan priorytetowy będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024r. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzielnicowi realizują czynności w celu poprawy sytuacji w poszczególnych rejonach min. poprzez prewencyjne oddziaływanie na główne problemy wskazywane przez samych mieszkańców.