24 maja 2024

Informacja o spotkaniu on-line dla organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego organizuje 27 maja 2024 r. spotkanie w formie on-line, skierowane do organizacji pozarządowych. Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań oraz do podsumowania pracy i decyzji, które zostały podjęte przez Radę NIW w ostatnich miesiącach. Link do rejestracji i spotkania z Radą NIW: https://events.teams.microsoft.com/event/a67a0100-71bd-4b27-aabd-f064c69ba1ab@fe8cdf2d-666a-4636-9966-4da10bef8923 Równocześnie, uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania propozycji pytań na spotkanie, na które odpowie Rada NIW-CRSO, w terminie do piątku 24 maja br. do godziny 15:00, na adres mailowy: media@niw.gov.pl

23 maja 2024

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Ogłoszenie o pierszym pisemnym przetargu nieograniczonym

16 maja 2024

Roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz 337), roczna graniczna należnego podatku dochodowego za 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358zł. Przypominamy również, ze do dnia 31 maja 2024 roku upływa termin składania przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 rok.

25 kwietnia 2024

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (1 ng/m3) w pyle zawieszonym PM10. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 25.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Zabrzu, Rybniku, Częstochowie, Godowie, Knurowie, Pszczynie, Myszkowie, Tarnowskich Górach, Żywcu za okres od 1.03.2023 r. do 31.03.2024 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie prawie całego województwa śląskiego z wyłączeniem powiatu miasto Bielsko-Biała. Zakres działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia przekroczeń Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

22 kwietnia 2024

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2024 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników. Szczegóły dostępne są na tej stronie.

15 kwietnia 2024

Akcja szczepień lisów wolnożyjących

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego. Rozrzucanie szczepionki z samolotu oraz ręczne jej wyłożenie będzie miało miejsce w okresie 20 - 26 kwietnia 2024 r.

01 kwietnia 2024

31.03.-01.04 - ryzyko przekroczenia PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 2. Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Prognozowane na dni 31.03. i 01.04.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują obszar całego województwa śląskiego. Zakres działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia przekroczeń Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: -ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, -nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

21 marca 2024

21.03.2024 - ryzyko przekroczenia PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 2. Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Prognozowane na dzień 21.03.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat miasto Gliwice, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Katowice, powiat miasto Chorzów, powiat miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat bielski. Zakres działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia przekroczeń Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: -ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, -nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

14 marca 2024

14.03.2024 - ryzyko przekroczenia PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 2. Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Prognozowane na dzień 14.03.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat pszczyński, powiat bielski. Zakres działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia przekroczeń Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: -ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, -nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

07 marca 2024

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r. W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2024 r. wynosi 160,00 zł.  Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie: 12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2024 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r., za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.