19 lutego 2024

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 kwietnia 2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wynosiło 7 767,85 zł (M.P z 2024 r. poz. 82). W związku z powyższym od 1 kwietnia 2024 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za: domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej, pomocników rolnika, stanowić będzie 234 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).

19 lutego 2024

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach

Pod hasłem "Wspólnie sięgamy po więcej!" w lutym i marcu 2024 r. organizowany będzie cykl bezpłatnych warsztatów skierowanych dla mieszkańców LGD Ziemia Bielska.Tematyka szkoleń jest zróżnicowana, Zapewne każdy z Was znajdzie dla siebie ciekawą przestrzeń a prezentuje się ona następująco: Stres i wypalenie zawodowe – 19.02.2024r., godz: 15:00-20:00 – miejsce: Gospoda Krakowska w Kobiernicach, ul. Bielska 1 Media Społecznościowe, czat GPT - 26.02.2024 r., godz: 15:00-20:00 - miejsce: Ryszkówka w Bestwinie, ul. Krakowska 116 Prowadzenie sklepu internetowego wraz z fotografią produktową - 1.03.2024 r., godz: 15:00-20:00- Gospoda Krakowska w Kobiernicach, ul. Bielska 1 Motywowanie i budowanie zespołu - 4.03.2024 r., godz: 15:00-20:00 – miejsce: Ryszkówka w Bestwinie, ul. Krakowska 116 Wolontariat, czas wolny - możliwość skutecznego pozyskiwania wolontariuszy do działań w ramach NGO - 14.03.2024r., godz: 15:00-20:00 – miejsce: Hotel Magnus Resort**** w Bystrej, ul. Fałata 222 Wystąpienia publiczne, skuteczna komunikacja- 18.03.2024 r., godz: 15:00-20:00 – miejsce: Hotel Magnus Resort**** w Bystrej, ul. Fałata 222

14 lutego 2024

Policja: plan działań priorytetowych

Komisariat Policji w Jasienicy informuje, że w związku z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika, dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Jaworze, obejmujący następujące zagrożenia: Rejon dzielnicowego nr 0601 (Jaworze) — st. sierż. Daniel Dzida — tel. 727032546 wyeliminowanie zjawiska — Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców cyberataków, związanym z tym zagrożeniom oraz postępowaniem w przypadku próby wyłudzenia danych, poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem w ramach pogadanek oraz prelekcji. Plan priorytetowy będzie realizowany w okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzielnicowi realizują czynności w celu poprawy sytuacji w poszczególnych rejonach min. poprzez prewencyjne oddziaływanie na główne problemy wskazywane przez samych mieszkańców.

12 lutego 2024

Dni Zdrowia 17-18 lutego 2024

Serdecznie zapraszamy 17-18 lutego 2024 do hali widowiskowo-sportowej im. Zbigniewa Pietrzykowskiego przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej na "Dni Zdrowia" organizowane wspólnie przez miasto Bielsko-Biała i powiat bielski. Wszystkiego o zdrowym, dobrym życiu będzie można dowiedzieć się 17 i 18 lutego w Bielsku-Białej i regionie. Tak dużego wydarzenia poświęconego profilaktyce zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia w naszym mieście chyba jeszcze nie było. W trzeci weekend lutego w hali widowiskowo-sportowej im. Zbigniewa Pietrzykowskiego przy ul. Karbowej 26 odbędą się organizowane wspólnie przez miasto i powiat bielski Dni Zdrowia. W sobotę i niedzielę, w godzinach 10.00 – 17.00, placówki medyczne, uczelnie medyczne, samorządy zawodów medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna będą oferować bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje medyczne i specjalistyczne prelekcje i wykłady z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej prezentowane przez wybitnych specjalistów z dziedziny nauk medycznych. W załączniku można znaleźć propozycje wszystkich placówek i instytucji oraz innych podmiotów biorących udział w Dniach Zdrowia. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka i interesująca. Będzie o zdrowiu psychicznym; zdrowym odżywianiu i zaburzeniach w tym temacie; promieniowaniu, które leczy; profilaktyce nowotworowej; przygotowaniu do badań laboratoryjnych; dbaniu o serce; rozpoznawaniu objawów chorób; znaczeniu wysiłku fizycznego; samobadaniu, a nawet produktach pszczelich, które leczą i jutrze dzisiejszych tatuaży… Organizatorzy chcą, aby Dni Zdrowia przyczyniły się do jeszcze lepszego uświadomienia mieszkańcom regionu istoty dbania o zdrowie własne i swoich bliskich; aby to wydarzenie wpłynęło na przekonanie, że udział w regularnych badaniach profilaktycznych nie jest przymusem czy obawą, ale odpowiedzialnym działaniem, które pozwoli na szybsze zdiagnozowanie i wyleczenie nieprawidłowości, co w konsekwencji przełoży się na długie i zdrowe życie. 17 lutego 10.00 mgr Marta Herma, Szpital Pediatryczny-  Zaburzenia odżywienia u dzieci i młodzieży 10.30 dr n. med. Izabele Gumółka, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski - Jak przygotować się do badań laboratoryjnych 11.10 mgr Dominika Bijok-Stryj, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - Uchroń się przed rakiem – czy jedzenie ma znaczenie 11.50 mgr Ewa Glońska-Strączek, Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych - Zdrowo – nie znaczy nudno 12.30 dr n. med. Klaudiusz Komor, BCO-SM - Jak zadbać o serce w każdym wieku 13.10 dr Grzegorz Wójcik, Bielskie Centrum Psychiatrii - Depresja we współczesnym świecie 14.05 dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor, BCO-SM - Profilaktyka chorób serca 14.45 lek. med. Lech Wędrychowicz, BCO-SM - Leczenie serca, tarczycy, stawów i kości - terapie izotopowe 15.15 ratownik medyczny Jerzy Klimczok, Bielskie Pogotowie Ratunkowe - Udar, cukrzyca, tężyczka – jak rozpoznać objawy 15.55 mgr Anna Pasierbek, mgr Dominika Borowska, mgr Ewelina Kocemba-Stolarska, lek. Maria Barczyk, Szpital Pediatryczny - Rozwój poczucia własnego JA w adolescencji oraz Być rodzicem nastolatka i nie zwariować, krótki wykład o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży 16.20 prof. dr hab. n. med. Jerzy Sojko, Śląski Uniwersytet Medyczny - Produkty pszczele smakują i leczą 18 lutego 10.00 mgr Marta Herma, Szpital Pediatryczny - Zaburzenia odżywienia u dzieci i młodzieży 10.30 dr n. med. Ewelina Jaksz-Recmanik, Uniwersytet Bielsko-Bialski - Jutro dzisiejszych tatuaży 11.10 dr n. med. Piotr Londzin, Beskidzka Izba Aptekarska - Rola farmaceuty w kontaktach z pacjentem 11.50 mgr pielęgniarstwa Jolanta Radzięta-Jeziorska, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - Żyj pełną piersią. Profilaktyka chorób płuc w różnym wieku 12.30 dr n. med. Piotr Zdunek, BCO-SM - Profilaktyka raka piersi 13.00 dr Grzegorz Wójcik, Bielskie Centrum Psychiatrii - Depresja we współczesnym świecie 13.55 dr n. med. Klaudiusz Komor, BCO-SM - Jak zadbać o serce w każdym wieku 14.35 lek. med. Lech Wędrychowicz, BCO-SM - Leczenie serca, tarczycy, stawów i kości - terapie izotopowe 15.05 mgr Agnieszka Pawełko, Uniwersytet Bielsko-Bialski - Samobójstwo plagą XXI wieku 15.45 dr hab. n. med. Bronisława Skrzep-Poloczek, Śląski Uniwersytet Medyczny - Wysiłek fizyczny w zdrowiu i chorobie 16.25 mgr Anna Pasierbek, mgr Dominika Borowska, mgr Ewekina Kocemba-Stolarska, lek. Maria Barczyk, Szpital Pediatryczny - Rozwój poczucia własnego JA w adolescencji oraz Być rodzicem nastolatka i nie zwariować, krótki wykład o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży.

30 stycznia 2024

30.01.2024 - ryzyko przekroczenia PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 2. Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Prognozowane na dzień 30.01.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat pszczyński, powiat bielski. Zakres działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia przekroczeń Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: -ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, -nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

29 stycznia 2024

29.01.2024 - ryzyko przekroczenia PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 2. Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:Prognozowane na dzień 29.01.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat miasto Tychy, powiat bieruńsko-lędziński, powiat pszczyński, powiat bielski. Zakres działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia przekroczeń Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: -ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, -nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

25 stycznia 2024

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

17 lutego 2023 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz m. Bielsko-Biała. Niemniej jednak pomimo uchylenia restrykcji odnoszących się do utrzymywania drobiu nałożonych ww. rozporządzeniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż od 7 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które wprowadziło m.in. zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie:  §  1. ust. 1 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób: 1)zakazuje się: a)pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki, b)wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 2)nakazuje się: a)utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki, b)zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, c)utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi i ptaków bezgrzebieniowych, w izolacji od dzikich ptaków, d)przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami, e)karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, f)lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków, g)powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu, h)dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.

25 stycznia 2024

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, dotyczące świadczenia wspierającego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami. Osoba uprawniona: najpierw składa wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania (WZON), w celu otrzymania decyzji WZON, następnie: wniosek do ZUS o przyznanie i wypłatę świadczenia, może złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna (nie wcześniej). Kto ma prawo do otrzymania świadczenia wspierającego Osobami uprawnionymi są osoby, które: ukończyły 18 lat, są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy, mieszkają w Polsce, otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów. To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależeć od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r., osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r., osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r. Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. Co powinna zrobić osoba uprawniona, aby otrzymać świadczenie. Osoba ubiegająca się o świadczenie wspierające musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ZON), orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS, orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat. Jak złożyć wniosek do ZUS Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, ale nie ma profilu na PUE ZUS, wówczas ZUS założy jej taki profil automatycznie, na podstawie danych z wniosku. Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika. Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). W jaki sposób ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez organy egzekucyjne. Kiedy świadczenie nie przysługuje? Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli: osoba z niepełnosprawnością została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich, osoba z niepełnosprawnością jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, na osobę z niepełnosprawnością, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Wsparcie ze strony ZUS dla Klientów W przypadku pytań i wątpliwości szczegółowych informacji udzielą, w każdej placówce ZUS pracownicy sali obsługi klientów w godzinach: poniedziałek: od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku: od 8.00 do 15.00. Pozostałe formy kontaktu z ZUS: Infolinie ZUS Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK) – tel. 22 560 16 00 od pn.-pt. w godz. 7.00-18.00. E-wizyta w dni robocze w godzi­nach od 9.00-14.00. Aby zarezerwować wizytę w dogodnym terminie, wystarczy wejść na link E-wizyta - ZUS E-wizyta w ZUS w PJM: E-wizyta w ZUS przez internet w polskim języku migowym - ZUS Telefoniczna rezerwacja wizyty W oddziale w Bielsku-Białej można zarezerwować wizytę na konkretny dzień i określoną godzinę pod nr tel. 33 825 30 23.

18 stycznia 2024

Rozliczenie podatku dochodowego za rok 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających. W związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 Kasa informuje, że jak co roku  obliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych  do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.  Na potwierdzenie dokonania obliczenia Kasa wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy.  Osoba, która otrzyma formularz PIT-40A i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2023 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.  Kasa nie obliczy podatku dochodowego emeryta, rencisty, osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2023 r. m.in., gdy: w ciągu 2023 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie, realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy, obniżała lub podwyższała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez świadczeniobiorcę oświadczeniem, nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, świadczeniobiorca złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku i nie wycofał go przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku, z uwagi na wstrzymanie wypłaty świadczenia po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku. Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi, renciście, osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Formularze PIT-11A otrzymają także rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci uprawnionych do renty rodzinnej (dla każdego dziecka odrębny formularz). Osobom uprawnionym do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa  oraz osobom które pobrały „świadczenie niezrealizowane” po śmierci zmarłego emeryta/rencisty, Kasa przekaże Informację o przychodach z innych źródeł na formularzu PIT-11. Osoba, która otrzyma PIT-11A, PIT-11 może sama złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku, bądź zaakceptować lub zmienić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Podatkową, które zostanie udostępnione na portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl).  Ponadto Kasa informuje, że każda osoba, której przychód przekroczył 30.000,00 zł i chce skorzystać z ulg podatkowych, oraz każda osoba która chce rozliczyć podatek razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), nawet w przypadku obliczenia podatku przez Kasę – również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A, PIT-40A i/lub PIT-11.

18 stycznia 2024

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie ankietowe. Badanie dostarcza rzetelne dane o bieżącej i przyszłej sytuacji w gospodarstwach rolnych. Służy do oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie oraz prognozowania trendów rozwojowych. Wyniki badania wykorzystuje się także w analizach zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szczegóły na stronie GUS.