Lokalizacja zadania

Amfiteatr w Jaworzu

Opis zadania

Jaworzański Festiwal Młodzieży to wydarzenie dla ludzi młodych i nie tylko z naszej gminy oraz okolic. Wydarzenie to jest kontynuacją imprez organizowanych w poprzednich latach na terenie Jaworza przez Młodzieżową Radę Gminy. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są koncerty, występy młodzieży oraz zabawa taneczna.

Grupy docelowe objęte projektem

Dzieci oraz młodzież mieszkająca w Jaworzu.

Czas trwania zadania

Wrzesień 2022 r.

Budżet projektu

Koszty inwestycyjne:  brak

Koszty organizacyjne: 15 000 zł

Koszty utrzymania w przyszłości: projekt nie generuje dodatkowych kosztów w przyszłości