Lokalizacja zadania

Zweryfikowana baza obiektów i warsztatów zajmujących się profesjonalnie edukacją, rehabilitacją i rekreacją osób w starszym wieku na terenie Polski Południowej - Bochnia, Kraków, Sosnowiec i ewentualnie inne miejscowości.

Opis zadania

W zakresie procesu rehabilitacyjnego połączonego z zajęciami rekreacyjnymi zamierzamy zorganizować warsztaty dla grupy słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu III Wieku z wykorzystaniem profesjonalnej bazy i walorów podziemnego uzdrowiska dawnej kopalni soli w Bochni oraz kompleksu balneologiczne w rejonie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W trakcie kilkugodzinnych aktywnych zajęć balneologii i subterranoterapii przeprowadzona zostanie rehabilitacja układu ruchu i układu oddechowego podzielona na część aktywną i kontrolowany wypoczynek. Ważne również będzie częściowe złagodzenie negatywnego wpływu szkodliwych alergenów i smogu na organizm ludzki. Planujemy w zajęciach grupy około 45 słuchaczy. 

W zakresie programu kulturalno-edukacyjnego proponujemy warsztaty teatralne w kompleksach teatrów krakowskich i na terenie Śląska. Zajęcia w obiektach profesjonalnego teatru wciągają uczestników w świat wyobraźni reżyserów, aktorów, scenografów, autorów muzyki i choreografii inspirując uczestników do samodzielnych twórczych działań w tym obszarze. Przewidujemy uczestnictwo w tych zajęciach saun 40-45 osobowych.

Grupy docelowe objęte projektem

Grupy seniorów płci obojga zamieszkujących Gminę Jaworze uczestniczących w programie edukacyjno-aktywizującym organizowanym w ramach statutowej działalności Jaworzańskiego Uniwersytetu III Wieku. Przewiduje się udział w wieloprofilowym programie edukacyjno-kulturalno-rehabilitacyjnym około 160 uczestników.

Czas trwania zadania

Do końca 2022 roku.

Budżet projektu

Koszty organizacyjne: 

  • warsztat w Bochni — szacunkowy koszt dla grupy 40 osobowej — 4950 zł (przejazd, koszty ćwiczeń i rekreacji, mały posiłek),
  • warsztat balneologiczno-rehabilitacyjny w ośrodku w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej — szacunkowy koszt dla 40-45 osobowej grupy 4900 zł (przejazd, koszty zajęć z instruktorami, mały posiłek),
  • warsztaty edukacyjno-kulturalno-artystyczne w profesjonalnych obiektach kultury Polski Południowej — 2 warsztaty dla grup 40-osobowych (przejazdy, praca z animatorami, małe posiłki — szacunkowy koszt około 9950 zł).

Ogółem szacowane koszty programu — około 19 800 zł.